info@cestarelaxace.cz

+420 739 598 094

Lidé používají binaurální rytmy pro relaxaci, meditaci, lepší koncentraci a hluboké soustředěníAle co přesně jsou binaurální beaty a jak fungují? To si řekneme v tomto článku a samozřejmě vše doložíme i vědeckými studiemi.

Nakonec se s tebou podělím o můj příběh, jak mi binaurální tóny a frekvence pomohly ke změně a dosažení požadovaných cílů. Proto nezapomeň číst až do konce.

Co jsou to binaurální rytmy (beaty)?

Binaurální rytmy také označované jako binaurální tóny, beaty a frekvence jsou frekvenční vjem zvuku vytvořený tvým mozkem. Pokud posloucháš dva tóny, každý s jinou frekvencí a každý v jiném uchu, tvůj mozek vytvoří další tón, který můžeš slyšet. Tento třetí tón se nazývá binaurální tón (rytmus). Slyšíš to při frekvenčním rozdílu mezi dvěma tóny.

Pokud například posloucháš levým uchem tón 440 Hz a pravým uchem tón 444 Hz, binaurální tón, který uslyšíš je 4 Hz. Binaurální rytmus je slyšet, pokud je frekvence každého tónu ve tvých uších nižší než 1000 Hz a rozdíl mezi těmito dvěma tóny je menší než 30 – 35 Hz.

Binaurální rytmy jsou typy zvukových vln, které byly speciálně navrženy tak, aby přirozeně měnily způsob, jakým mozek zpracovává informace. V jádru se jedná o typ sluchové iluze, kdy se do každého ucha hrají dva tóny s rozdílnými frekvencemi, čímž vzniká sluchová iluze třetího tónu.

Slovo „bi“ znamená dva a slovo „aural“ znamená ucho. Binaurální rytmy fungují tak, že lidé poslouchají dva různé tóny, jeden v každém uchu, na dvou různých frekvencích.  Binaurální frekvence, což je rozdíl mezi těmito dvěma frekvencemi, náš mozek slyší.

Pokud posloucháš frekvenci 190 Hz v jednom uchu a 200 Hz ve druhém, mozek bude vnímat rytmus jako 10 Hz (rozdíl mezi těmito dvěma frekvencemi). Mysl se svým způsobem naladí na tuto nově objevenou frekvenci, která mění fungování mozku a následně náš duševní stav a mnoho dalšího.

Terapie binaurálních rytmů

Binaurální beaty patři mezi poměrně nově vznikající formou terapie zvukovými vlnami. Využívá se toho, že do pravého a levého ucha se dostává mírně odlišný binaurální frekvenční tón, ale mozek vnímá jejich rozdíl a vytvoří třetí tón. Zastánci tohoto typu terapie jej v současnosti doporučují k léčbě úzkostistresu a souvisejících poruch. Tato svépomocná léčba je většinou dostupná ve formě audionahrávek, které člověk poslouchá na stereo sluchátkách. V naší celostní praxi, kde využíváme celostního přístupu jsou binaurální frekvence a nahrávky používané jako účinný doplněk pro podporu léčby duševních a psychických poruch, ale nikoliv jako samostatná léčba.

Jinak velice účinná je tato terapie pomocí binaurálních tónů pro navození hlubší relaxace, zlepšení koncentrace, zvýšení kreativity, zlepšení kvality spánku a redukci stresu.

V tomto článku vysvětlujeme binaurální rytmy a podíváme se na současný výzkum, abychom posoudili jejich účinnost. Ujasníme si také, jak je používat.

Jak fungují binaurální beaty (rytmy)?

Existuje 5 typů mozkových vln, které ovlivňují binaurální rytmy. Neurony ve tvém mozku používají elektrické signály k vytváření myšlenek, emocí a chování. Když se neurony synchronizují, vytváří to mozkové vlny. Mozkové vlny lze měřit technikou zvanou elektroencefalografie (EEG).

Mozkové vlny se mohou pohybovat od nízké frekvence po vysokou amplitudu a od vysoké frekvence po nízkou amplitudu. Mozkové vlny vytvářejí binaurální rytmy. To vede k různým duševním stavům, které ovlivňují mozek různými způsoby.

Existuje pět různých mozkových vln:

Delta: 1-4 Hz. Delta je stav s nejnižší frekvencí a pomáhá pro:

 • Hluboký spánek
 • Uzdravení a úleva od bolesti
 • Hluboká regenerace těla až na buněčné úrovni
 • Meditace a hluboká relaxace
 • Snížení kortizolu / zvýšení DHEA hormonu
 • Úleva od stresu
 • Přístup do podvědomí

Theta: 4-8 Hz. Mezi výhody theta binaurálních rytmů patří:

 • Meditace
 • Hluboká relaxace
 • Tvořivost

Alfa: 8-14 Hz. Když jste v alfa stavu mysli, tvůj mozek je soustředěný a produktivní. Alfa mozkové vlny ti pomohou:

 • Uvolnit se a soustředit se
 • Snížit stres a úzkost
 • Udržuje pozitivní myšlení
 • Zvyšuje schopnost koncentrace a schopnost učení
 • Snadno se zapojíš do aktivit, všechno ti jde snadno a přirozeně bez námahy, protože jsi ve stavu plynutí (flow)

Beta: 14-30 Hz. Beta je vysokofrekvenční mozková vlna a pomáhá při:

 • Zvýšení koncentrace a bdělosti
 • Zlepšení paměti
 • Soustředěna pozornost
 • Analytické myšlení a řešení problémů

Gama: 30-100 Hz. S vyšší frekvencí než beta tyto mozkové vlny pomáhají při:

 • Zlepšování tréninku
 • Učení se
 • Studiu
 • Zvýšené kognitivní funkce

 

binauralni-frekvence

Studie a výzkumy binaurálních rytmů

Zjištění studie z roku 2018 potvrzuje, že poslech binaurálních rytmů po doporučenou dobu může ovlivnit následné chování člověka a spánkové cykly.

Studie ukazují, že hudba, kde jsou zakomponované binaurální frekvence může zlepšit náladu a snížit úzkost. Působí totiž na naší neurobiologii a působí na mozkové systémy, které ovládají emoce, pocity, pozornost, náladu a motivaci.

Studie z roku 2008 zjistila, že hudba s binaurálními beaty může také zmírnit bolest, snížit srdeční frekvenci, krevní tlak a další autonomní reakce.

Výzkumy úspěšně prokazují, že hudba se už dlouho používá ke snížení deprese. V posledních několika desetiletích získal větší pozornost výzkum specifických hudebních postupů, které se zaměřují na frekvenční vzorce v mozku, kde se také používají binaurální tóny.

Vědecký výzkum dokonce prokázal, že 10 minut expozice frekvence 6 Hz může vyvolat stav mozku podobný tomu během meditace.

Technologie binaurálních beatů byla objevena v roce 1839 německým fyzikem Heinrichem Wilhelmem Dovem. Tento přístup zahrnoval použití různých zvukových frekvencí a měření změn mozku. K binaurálnímu zážitku došlo, když byly v náhlavní soupravě vypuštěny dva zvuky různých frekvencí – každý v jinem uchu současně – a bylo zkoumáno, jak se mozek přizpůsobil smyslovému rozdílu. Dove zjistil, že mozek vnímal zážitek vytvořením nového frekvenčního tónu. A na různých úrovních frekvence si Dove všiml, že pacienti hlásili buď větší bdělost, klid, relaxaci a další takové kognitivní a emocionální reakce.

Binaurální tóny byly dále studovány v roce 1973 na Mount Sinai School of Medicine v New Yorku. Tamní vědci použili technologii Binaurálních beatů a zakomponovali je do hudby, což vedlo k tomu, že pacienti zažívali různé fyzické a emocionální výhody. Odtud se binaurální frekvence rozvinuly do formy muzikoterapie, která může nabídnout významné výhody pro zlepšení nálady, koncentrace, pozornosti a spánku.

Další studie a výzkumy

Dále existuje celá řada dalších výzkumů a studií, které prokazují příznivé výsledky při zmírnění duševních a psychických poruchách jako je – úzkost, stres, deprese a další.

Další studie potvrzují, že poslech binaurálních beatů zlepšuje schopnost udržet lépe pozornost a soustředěnost. Dále zlepšují paměť, rozvíjí a podporují kreativitu, snižují bolest, zlepšují kvalitu spánku, podporují emoční stav, náladu a výkon a mnoho dalšího…

Výhody a přínosy binaurálních tónů (rytmů)

Podle výzkumu mohou binaurální frekvence mezi 1 a 30 Hz vytvořit stejný vzorec mozkových vln, jaký by člověk zažil během meditace. To znamená, že zatímco jednoduchý lék nebo meditace může pomoci zlepšit paměť, snížit stres, zpomalit stárnutí mozku a zlepšit koncentraci, údajně binaurální rytmy mohou dělat totéž.

Binaurální beaty a jejich výhody:

 • Pomáhá zvládat a snižovat stres. Binaurální frekvence pomáhají tělu a mysli relaxovat a tím zmírňují stres a úzkost. Bylo hlášeno, že binaurální rytmy podporují obecný pocit duševní pohody a také snižují depresi a celkové poruchy nálady.
 • Pomáhá zvládat a snižovat úzkost. Při pravidelném používání se předpokládá, že binaurální rytmy jsou schopny dlouhodobě snížit generalizovanou úzkost, stejně jako úzkost spojenou s konkrétními situacemi. Ve studiích bylo prokázáno, že binaurální rytmy snižují úzkost o 26,3 %.
 • Podporuje kvalitu spánku. Určité frekvence binaurálních beatů aktivují určité mozkové vlny, které mohou pomoci tělu a mysli uvolnit se a hlouběji spát.
 • Posílení kreativity. Studie ukázaly, že binaurální rytmy ovlivnily výkon v úkolech s rozdílným myšlením. Divergentní myšlení je proces, při kterém vytváříme originální, kreativní nápady a objevuje se, když přicházíme s více než jedním řešením problému nebo když přemýšlíte nad rámec své komfortní zóny.
 • Zlepšení paměti, koncentrace a soustředění. Podle některých výzkumů měli lidé, kteří poslouchali různé frekvence binaurálních rytmů, lepší paměťové výsledky, došlo ke zlepšení soustředění a koncentrace se zaměřením na splnění úkolů a řešení problémů. Binaurální rytmy byly studovány pro léčbu poruchy pozornosti s hyperaktivitou – ADHD, což je stav, který způsobuje, že lidé se kromě jiných symptomů snaží udržet soustředění na jeden úkol. I když je zapotřebí další výzkum, byly prokázány některé potenciálně slibné výsledky.
 • Pomáhá navodit lepší relaxaci a podporuje pozitivitu. Zejména zvyšuje a prohlubuje relaxační účinky, pokud jsou binaurální tóny zakomponovaný do relaxační a meditační hudby nebo meditace. V některých našich relaxačních a meditačních skladbách a meditacích máme také zakomponované různé frekvence binaurálních tónů, pro zlepšení efektů záměru naši hudby.
 • Pomáhá snižovat bolest. Určitě binaurální frekvence pomáhají výrazně snížit bolest a dokonce u mnoho našich posluchačů a klientů došlo ke zmírnění některých příznaků fyzických i duševních onemocnění.
 • Podporuje hlubší meditaci. Doporučujeme propojit s našimi řízenými meditacemi.

binauralni-beaty

Binaurální beaty a můj příběh

Před lety jsem ve svém životě hodně experimentoval s různými nástroji, mezi kterými bylo zařazeno i pár nástrojů s binaurálními beaty ať už samostatně nebo zakomponované do hudby. Později jsem je testoval i v podprahových nahrávkách, kde jsem také došel k úžasným výsledkům.

Zkoušel jsem s nimi různě experimentovat a musím říct, že to bylo velice přínosné. V té době se u mě výrazně snížil stres a to ještě, když jsem studoval na vysoké škole a také došlo ke zlepšení kvality spánku. To bylo naprosto skvělé a tak jsem zkoušel experimentovat dál z dalšími záměry. Používal jsem je při studio a později v mé praxi na podporu kreativity, zvýšení soustředění a nakonec došlo i na splnění cílů a snů. To už bylo v kombinaci s podprahovými nahrávkami a programováním myslí.

Vytvořil jsem si pro sebe různé nahrávky na přeprogramování podvědomí a zkoušel i různé další nástroje jako meditace na různé vstupy a prací s podvědomím. To se časem ukázalo být velice efektivní a já začínal viděl radikální výsledky ve svém životě. Začal jsem najednou programovat a nastavovat své podvědomí, aby vytvářelo nové vzorce myšlení, chování a viry, které jsou v souladu s tím, čeho chci v životě dosáhnout. Začal jsem si vytvářet život podle svých snů.

Lenka také v té době zkoušela binaurální tóny, podprahové nahrávky a programování mysli – ono to byl její nápad, se kterým přišla. Najednou začala mít nápady, které jsem s její pomocí postupně realizoval a začal vytvářet systémy, které dnes pomáhají mnoha našim klientům měnit jejich život.

Nástroje pro změnu tvého života

Pokud chceš i ty změnit svůj život, neváhej využít našich online kurzů, kde najdeš nejen video obsah, ale také nahrávky (programování mysli, podprahové nahrávky, řízené vizualizace, vedené meditace a mnoho dalšího a samozřejmě i s binaurálními frekvencemi). Stačí si vybrat online kurz dle životní oblasti, kterou řešíš, nebo kde se potřebuješ posunout. Mimo to také vytváříme audionahrávky na míru a to dle záměrů klientů. A také chystáme v blízké době audio-knihovnu plnou nahrávek a dalších audio-nástrojů.

Vedlejší účinky poslechu binaurálních rytmů

I když při poslechu binaurálních rytmů nehrozí žádné nebezpečí, musíš se ujistit, že úroveň tónu, kterou posloucháš, není příliš vysoká. Hlasité zvuky o síle 85 decibelů nebo vyšší mohou z dlouhodobého hlediska vést ke ztrátě sluchu.

Také pokud jsi pacientem s epilepsií, musíš se před takovou hudbou a touto formou terapie poradit se svým lékařem.

Binaurální hudba

Vyzkoušej binaurální beaty přímo zakomponované v relaxační a meditační hudbě. Naše binaurální hudba a podprahové nahrávky ti pomohou zlepšit relaxaci, snížit stres, zvýšit regeneraci těla, dosáhnout lepší koncentrace, zlepšit kvalitu spánku a rychleji usnout a mnoho dalšího. Záleží na záměru samotné skladby, ale také na výběru skladby a zda ti bude vyhovovat.

Níže si může vybrat z některých našich skladeb (podprahové nahrávky, relaxační a meditační hudba), ve kterých jsou zakomponované binaurální beaty a také solfeggio frekvence. Více skladeb najdeš na našem youtube kanále cesta relaxace.

Také si můžeš si stáhnout všechny naše skladby + některé podprahové nahrávky a programování mysli a všechny naše vedené meditace.

binauralni-tony
0 Komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares