info@relaxhudba.cz

+420 739 598 094

V tomto článku si vysvětlíme základní principy manifestace a nejčastější chyby, které dělá většina z nás a proto nikdy nedosáhneme toho, co chceme. Zjisti, jak manifestovat své sny a cíle přirozeně bez zbytečné námahy a lpění. Bohužel nestačí používat jen manifestační techniky a metody k dosažená snů a cílů, ale je nutné znát principy a jednu důležitou ingredienci, kterou ti předám v tomto článku.

Pochopení hlubší podstaty manifestace, je něco, co ti pomůže využít plný potenciál, pro dosažení doslova čehokoliv, po čem toužíš. Staň se magnetem, který do svého života přitahuje hojnost, radost, štěstí, prosperitu a vše po čem toužíš, protože tím pomůžeš sobě, přírodě, fauně i flóře a celé naší společnosti. Svět potřebuje dary, které máš v sobě jen ty.

Představíme ti nástroje, které pomáhají nám i tisícům našich klientů dosáhnout svých snů a cílů, proto nezapomeň číst až do konce.

Co je to manifestace?

Manifestace je o vytvoření vize budoucnosti, vložení energie a záměru do uskutečnění této vize a následného sladění tvých myšlenek, emocí a činů tak, aby se tvá vize mohla uskutečnit. V manifestaci je toho mnohem více než jen síla vůle a pozitivní myšlení. Manifestace znamená proměnit vše, co chceš cítit, získat a zažít, ve skutečnost – prostřednictvím tvých myšlenek, činů, přesvědčení a emocí.

I když manifestování je o proměně tvých snů ve skutečnost, vyžaduje to, aby jsi podnikal proaktivní kroky k tomu, co si přeješ, takže by jsi neměl očekávat, že se to stane okamžitě nebo přes noc. Také je důležitá akce, protože bez akce není reakce a nelze ničeho dosáhnout.

Manifestace znamená jinými slovy zákon přitažlivosti. Zákon přitažlivosti je směr, který potvrzuje, že pozitivní myšlenky a pocity přinášejí do života člověka pozitivní výsledky, zatímco negativní myšlenky a pocity přinášejí negativní výsledky. Vychází z přesvědčení, že myšlenky a pocity jsou formou energie a že pozitivní energie přitahuje úspěch ve všech oblastech života, včetně zdraví, financí, štěstí, práce a vztahů.

Jak funguje manifestace? Jak manifestovat?

Manifestace funguje na bázi jednoduchého pravidla – dostáváme to, na co se zaměřujeme. Kam směřuje naše pozornost, na co se zaměřujeme, tak to do svého života přitahujeme a to nakonec i dostaneme. Jak jednoduché že? Vše funguje na bázi vibrací, protože každý člověk neustále do vesmíru vysílá vibrace o určitých frekvencích, které přitahují lidi, situace, zkušenosti a vše ostatní. Stejné a podobné se k sobě přitahuje. Takto funguje zákon přitažlivosti v praxi.

Problém často bývá v tom, že se až příliš zabýváme tím, co nechceme a proto si do svého života přitahujeme ještě více problémů a překážek. Proto neřeš to, co nechceš a nemůžeš změnit a také to, co se tě netýká a zaměř svou energií na své cíle, sny a místo, kde chceš vidět výsledky.

Máme kontrolu jen nad třemi aspekty života a pomocí těchto tří aspektů života si vytváříme svou vlastní realitu (budoucnost).

 

 • Myšlenky – to jak myslíme a jaké myšlenky setrvávají v naší mysli, ovlivňuje kvalitu našeho života ve všech oblastech. To jaké myšlenky podporujeme a věnujeme jim pozornost je důležité pro vytváření naší reality.
 • Emoce – naše pocity a to jak se cítíme je velmi důležité, protože emoce jsou palivem pro zákon přitažlivosti a manifestací našich myšlenek. Naše emoce to jak se cítíme určuje na jaké vibrační frekvenci se nacházíme a jaké vibrace vysíláme takové se nám vracejí.
 • Činy – jak se rozhodujeme, co děláme, je klíčové pro dosažení našich cílů a snů. Myšlenky a pocity jsou základem pro naše činy, protože ovlivňují to, jak se rozhodujeme a co uděláme.

Manifestace záměru – jak manifestovat

Zatímco každý přistupuje k manifestaci jinak, tak je důležité si uvědomit, že většina se řídí stejnými základními principy. Nejprve a možná to nejdůležitější je, že musíš přesně vědět, co chceš. Jsi jediný, kdo sní své sny, takže ať už jde o nového partnera, zdravý vztah, lepší zdraví, uzdravení se, více peněz, nový dům, nové auto nebo lepší práci, uvědom si a definuj si, co skutečně chceš.

Možná ti pomůže odpovědět si a tyto otázky:

 • Co je tvým cílem?
 • Jaké jsou tvé sny?
 • Čeho chceš v životě dosáhnout?
 • Kým chceš být?
 • Kam chceš v životě směřovat?
 • Kdo jsi?
 • Po čem toužíš?
 • Co ti přináší radost, štěstí a potěšení?
 • Co tě vnitřně naplňuje?
 • Co ti přináší pocity vzrušení?

Ať už si přeješ cokoli, jedna věc je zásadní. Udělej svůj záměr co nejkonkrétnější. Čím jasnější a stručnější, tím lépe. Místo toho, aby jsi například řekl: Chci se setkat se svou spřízněnou duší nebo přitáhnout do svého života dvojplamen, vytvoř si podrobný obrázek o tom, jak by ten člověk měl vypadal a kým by měl být – vzhled, vlastnosti, koníčky a zájmy, hodnoty atd.

Manifestační nástroje (techniky a metody)

Když si přesně určíš, jaké jsou tvé touhy, sny a cíle, musíš požádat vesmír o to, co chceš. To lze provést různými způsoby jako například – modlitba, mantra, afirmace, meditace, vizualizace, vyslovením svých záměrů nahlas, nástěnka snů a vizí, vděčnost a mnoho dalších manifestačních nástrojů a technik.

Svůj záměr můžeš také napsat na papír. Pokud jsi strávil nějaký čas na Tik Toku, možná znáš metodu 369 – ve které si zapisuješ, co chceš, v následujícím pořadí: 3 krát ráno, 6 krát odpoledne a 9 krát večer a to po dobu 33 nebo 45 dní. Ale může to být také jednoduché jako například dopis vesmíru.

Bez ohledu na to, jak funkční a dokonalou manifestační metodu a techniku si zvolíš, to neznamená, že dosáhneš výsledků. Budu k tobě upřímný, protože většina youtuberů, tiktokerů, článků, koučů a tvůrců ti bude mazat jen med kolem pusy a říkat ti, jak skvělé to funguje. Manifestace není o tom praktikovat jednu nebo kombinovat vícero manifestačních technik – jako například vizualizace a další, ale jde o pochopení procesu a následné slazení záměru, tak aby vycházel z našeho srdce (naši touhy) a naši vnitřní energie.

Úskalí manifestačního procesu

Všechny ty skvělé techniky nebudou fungovat nebo ne tak efektivně, pokud ve tvém podvědomí budou negativní víry a přesvědčení, které blokují proces manifestace toho, co skutečně chceš. Klíčem k manifestaci je v první řadě pracovat na svém vnitřním nastavení. Pokud chceš do svého života přitáhnout peníze, ale máš negativní emoce (strachy) a omezující víry přesvědčení týkající se peněz, pak jim ve skutečnosti bráníš, aby do tvého života vstoupily. Totéž platí pro lásku, úspěch nebo cokoli jiného, ​​co by jsi chtěl projevit.

Dalším problémem jsou strachy, ale také nízké sebevědomí, kdy si možná podvědomě nezasloužíš ty peníze, lásku, toho ideálního partnera, nebo se bojíš, že to nezvládneš, bojíš se zklamání, máš strach z neúspěchu a mnoho dalšího.

Lpění a vytváření nadměrné akce je další problém, který brzdí manifestaci. Pokud tlačíme na manifestaci svých snů a cílů, blokujeme proces a vytváříme tím nadbytečný potenciál, který bude vyvažovat naše úsilí. Jinak řečeno zatahujeme ruční brzdu, která bude zpomalovat a někdy až znemožňovat dosažení našeho cíle.

Možná to znáš, čím více chceš být úspěšný, čím výše míříš, tím více problémů a překážek ti chodí do cesty. U manifestace to funguje také a mnohem efektivněji, proto je důležité se s tím naučit pracovat.

A nakonec je tu akce, protože většina věří, že manifestace je možná i bez nějaké akce a námahy, ale opak je pravdou. A na závěr je důležité zvyšovat svou energii (své vibrace) a vyladit ji s tím, co chceš do svého života přitáhnout.

K tématu tématům a chybám manifestace se ještě dostaneme, proto nezapomeň číst až do konce.

Manifestace vs. akce

Manifestace je jako spolutvoření, protože jde o spolupráci mezi tebou a vesmírem. Což je přesně důvod, proč vědět, co chceš, je jen polovina úspěchu – bez akce neuvidíš žádné výsledky. Vyhraď si trochu času na přemýšlení o tom, jaké kroky můžeš podniknout, aby jsi svých cílů dosáhl a poté je začleň do své rutiny a svého života. Chceš-li například provést zásadní změnu své práce a kariéry, začni navazovat kontakty s lidmi ve svém novém oboru, začni se učit nové dovednosti a získávat nové vlastnosti a kvality, které k této práci budeš potřebovat, vzdělávej se a připravuj se na pracovní pohovor.

Dalším způsobem, jak být v akci při manifestaci, je položit si otázku –  jak by moje budoucí já myslelo, jak by se cítilo, co by dělalo? Důvod? Přerámování tvé mysli ti pomůže umožnit být úspěšný. Být osobou, která už má, dělá a cítí tvé cíle, sny a touhy, ti pomůže stát se takovou osobou a získat vše, po čem toužíš.

Většina lidí si naivně myslí, že si stačí jen vizualizovat své sny a cíle a všechno jim přijde na stříbrném podnose až pod nos. Bohužel takto to nefunguje. Ano, některé věci si lze přitáhnout i bez akce, ale jde většinou jen o maličkosti a věci, na které jsme už správné nastavení. Ale většinou to tak nefunguje, protože pro dosažení našich snů a cílů je důležitá akce, něco se naučit, získat, rozvíjet své poznatky, zkušenosti, dovednosti, měnit a přizpůsobovat své hodnoty, svůj život, pracovat a vytvářet akci směrem k dosažení našeho cíle a mnoho dalšího.

Už včera bylo pozdě

Od objednání přes některé společnosti až k tvým dveřím za méně než hodinu nebo výběr hotovosti, okamžitá platba a převod finančních prostředků online a mnoho dalšího nás rozmazluje v tom, že chceme okamžité uspokojení v dnešním světě řízeném technologiemi. Přesto, stejně jako terapie a cvičení nemohou přinést výsledky přes noc, manifestace je pomalu uskutečňující se praxe, která vyžaduje konzistenci a trpělivost.

Lidé často říkají manifestuji minimálně 20 minut denně a to pravidelně, ale manifestování není něco, co děláš. Manifestace je seberozvojová praxe, kterou je třeba žít. Je to způsob života.

Manifestace jako způsob života

Zatímco rituály jsou součástí procesu manifestace, tak já jako celostní kouč seberozvoje věřím a vím, že skutečná manifestace je praxe a způsob života, kde pracuješ na svých cílech během svých činů každý den, protože jde o sladění tvého chování, uvědomění si tvé vlastní hodnoty, vykročení ze tvé zóny pohodlí (komfortu) a odolnost vůči výzvám, schopnost překonávat překážky a problémy, přijetí vděčnosti, odevzdání se, důvěra a proaktivní přístup při uskutečňování tvých snů.

Jedním z největších problémů spojených s manifestováním jsou lidé, kteří věří, že jde o pasivní proces, nebo že vizualizace vlastních snů stačí, aby došlo ke změně. Například tím, že budeš vesmíru neustále říkat, že chceš nové auto, nenajdeš zázračně na své příjezdové cestě nablýskané Ferrari, aniž bys jsi pro dosažení tohoto cíle vykonal nějakou praktickou práci. Tvrdou práci nelze ničím nahradit! Pozor nemusí jít o tvrdou práci, důležité je pracovat chytře.

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, pozitivní myšlení samo o sobě změnu také nepřinese. Zatímco některé studie zjistily, že lidé s pozitivním myšlením s větší pravděpodobností dosáhnou svých cílů snadněji a rychleji, tak v praxi jde o to, že úspěch je ovlivněn spíše chováním přijatým z pozitivního myšlení, než když se projevuje pozitivní myšlení samo o sobě. Předchozí výzkum také zjistil, že schopnost vizualizace událostí předtím, než k nim dojde, může pomoci s rozhodovacím procesem, což znamená, že osoba je schopna eliminovat možnosti, které by byly méně úspěšné a rozhodnout se správně pro dosažení svého cíle. V našem životě a životě mnoha našich klientů se prokázalo, že vizualizace a další manifestační techniky, nám pomáhají do života přitáhnout lidi, situace, příležitosti, které nás postupně vedou k dosažení našich snů a cílů.

Vděčnost jako katalizator růstu a tvorba nové reality

I když možná nedostaneš vše, co si představuješ v požadovaném pořadí a časovém rámci, měl by jsi obdržet a uznat to, co dostanete – bez ohledu na to, jak velké nebo malé to může být. Vděčnost je klíčová součást manifestace a často je tak podceňována.

Pokud chceš vděčnost zařadit do svého života a věř, že by jsi měl, zvaž vytvoření deníku vděčnosti. Před spaním si pět až deset minut zapište pár věcí (minimálně 3 věci), za které jsi vděčný a také vše, co se ten den stalo, aby jsi se přiblížil tomu, co se snažíš projevit a manifestovat. Možná si chceš vydělat více peněz a nebo získat dodatečné finanční zabezpečení na důchod a tvůj poskytovatel kabelové televize ti zavolá, jak snížit měsíční účet, nebo narazíš na informativní podcast nebo video na youtube, který tě inspiruje k nápadu na vydělávání peněz.

Vděčnost je klíčová, protože pokud žiješ v proudu hojnosti, budeš do svého života přitahovat ještě více hojnosti. Vděčnost nás učí se zaměřovat na dostat (hojnost). Bohužel většina lidí žije v realitě, kde si pořád stěžují na nedostatek, na ty špatné věci a tím jich k sobě ještě více přitahují. Vděčnost a hojnost nám ukazuje směr, kde plynou naše myšlenky, pocity a činy, které do našeho života budou přitahovat další pozitivní věci, osoby, příležitosti a možnosti. Navíc je to skvělý způsob, jak se naučit myslet pozitivně a získat pozitivní přístup k životu.

Lpění a manifestace

Největší a nejčastější chyba v procesu manifestace, kterou dělá mnoho z nás a věř, že i já ji dělal hodně dlouhou dobu a tím si brzdil splnění svých snů a cílů je přílišné lpění. Často vytváříme nadměrnou akcí, lpíme a tlačíme na naše sny a cíle a tím si je zbytečně brzdíme.

Důležité je se odevzdat procesu a věřit, že vše je na cestě a přijde to ve správný čas. Důležité je si užívat cestu k cíli. Nezaměřuj se na cíl samotný, ale užívej si cestu k němu, protože v tom je kouzlo manifestace.

3 základní faktory, které způsobují lpění:

 • Strach – bojíme se, že to nevyjde, že to bude trvat až příliš dlouho a mnoho dalších strachu…
 • Negativní přesvědčení – v podvědomí máme programy a přesvědčení, které jdou proti našemu záměru, který chceme manifestovat.
 • Nízké sebevědomí – možná nevěříš v sebe, svou cestu, po které jdeš, ve své dovednosti a tím si brzdíš celý proces manifestace a lpíš na výsledku.

Pokud máš problém s lpěním, doporučuji shlédnou video níže, kde najdeš otázky na tvé odpovědi a také se videu dozvíš strategii, jak s tím pracovat a uspět v manifestaci. Další ještě komplexnější video na téma lpění a celou další sérii na téma manifestace, chystám pro naše emailové odběratele, proto se nezapomeň přihlásit k odběru a zároveň získáš manifestační nástroj (booster) ZDARMA.

Odpor – strach a omezující přesvědčení

Kromě změny svého myšlení a chování budeš muset odstranit všechny překážky nebo omezující přesvědčení, které mohou blokovat tvou vizi, včetně strachu a negativního vnitřního hlasu (vnitřní kritik). Říkat si, že nejsi dost dobrý, nejsi dost hoden, nejsi dost chytrý, nejsi dost hezký, nemáš dost peněz, nejsi dost…  je to kazeta, která se přehrává ve tvé mysli a ovlivňuje tvé myšlenky, emoce a činy. Vše je řízeno tvým podvědomím. Možná si toho nejsi vědom, ale budeš se chovat podle systému vír a přesvědčení, které jsi nasbíral za celý svůj život a ty budou ovládat tvůj život. Řídí tvé myšlenky, pocity a emoce, činy, reakce a způsob, jakým vnímáš sebe i svět okolo.

Podvědomí řídí 95% tvého života, ale více o podvědomí najdeš v našem článku o sebevědomí, kde rozebíráme vše od A do Z. Sebevědomí je jeden z nejdůležitějších faktoru manifestace, protože pokud nevěříme sobě, své cestě, po které jdeme a svým dovednostem, tak si podřezáváme pod sebou větev a navíc to vede k přílišnému lpění, které brzdí naši manifestaci.

Ucelený systém manifestace

Proto jsme vytvořily ucelený systém, který obsahuje speciální nahrávky – jako jsou podprahově sugestivní nahrávky, programován i mysli, řízené meditace a vizualizace a mnoho dalších nástrojů, které změní tvou mysl a přeprogramují podvědomí a to způsobem, že dojde k vytváření nových vzorců myšlení a chování, vytváření nových vír a přesvědčení, které doprovází změna pocitu a nakonec vytváření nových návyků, které vedou k vytvoření nové reality, dle záměru klienta. To vše je obsaženo v našich online kurzech a také tímto způsobem vedeme celostní individuální koučinkové programy a vytváříme nahrávky na míru pro naše klienty. Brzy budou v prodeji i samostatné nahrávky pro změnu jednotlivých oblastí života.

Chceš-li překonat své omezující přesvědčení, je nezbytné, aby jsi je nejprve identifikoval. Pokud to chceš udělat, zeptej se sám sebe – jaké přesvědčení o sobě mám a které mohou brzdit můj pokrok? Své odpovědi si zapiš. Přeškrtni omezující přesvědčení a napiš své nové afirmace na jejich místo. Zapiš si své odpovědi a poté nahraď všechny negativní pocity pozitivními. Pokud je tvé omezující přesvědčení – nejsem dost dobrý – změň to na -jsem úžasný takový, jaký jsem.

Abychom to udělali ještě o něco zajímavější a efektivnější, až se příště přistihneš, že zpochybňuješ svou hodnotu nebo říkáš – to si nezasloužím… zastav se a přemýšlej o všech důvodech, proč si to zasloužíš.

Tento způsob bude také částečně fungovat, ale bude to chtít mnoho úsilí, času a hlavně to bude trvat o mnoho déle než pomocí našeho uceleného systému, který ti ušetří čas, ve finále i peníze, úsilí a zajistí ti výsledky.

Strach

Nezapomeň se zbavit strachu, který ti brání v tom, aby jsi dosáhl toho, čeho skutečně chceš. Strach je emoce, která nám často brání vykročit vpřed a udělat první kroky k naší transformaci a ke změně. Ze své praxe i svého života vím, že právě strach dokáže člověka paralyzovat a to tak silně, že nakonec do žádné akce ani nejde, nebo vytváří akci k manifestaci, ale s pocitem strachu, která negativně ovlivňuje výsledek celé manifestace.

Například člověk, který si chce manifestovat peníze a lepší práci, tak nakonec začne podnikat, ale má strach, že to nevyjde, zkrachuje, není dost dobrý, nemá dostatek zkušeností a nakonec zkrachuje a je opět na mizině. Nebo se můžeš bát lásky, ze jsi nezasloužíš, nejsi jí hoden, bojíš se dalšího zklamání a ublížení, ale přesto si manifestuješ ideálního partnera, ale na základě tvého strachu to dopadne opět stejně. Partner tě podvede, zradí tě, ublíží ti, bude na tebe agresivní nebo násilnicky. Síla tvých přesvěcení a strachu je mnohem silnější a proto si opět přitahuješ další zklamání a potvrzuješ si, že všichni muži/zeny jsou stejné… A takto to funguje i v dalších oblastech života jako peníze, práce, štěstí, osobní život a zdraví. Neustále začarovaný kruh se stejným výsledem. Proto doporučujeme si vybrat jeden z našich online kurzů, který řeší jednotlivé oblasti velmi do hloubky a pomůže ti dosáhnout toho, po čem toužíš.

Definuj čeho se skutečně bojíš? Z čeho máš strach? Napiš si všechny své strachy, které ti brání v procesu manifestace. Následně je už na tobě, aby jsi se těchto strachu zbavil, nebo je překonal a transformoval na úspěch. Nezapomeň i strach je jen forma energie a lze ji správným způsobem a nasměrováním využít pro transformaci a rychlejšího procesu manifestace.

Manifestace a změna energie (zvýšení vibrace)

Jednu věc by jsi měl pochopit a začít se tím řídit a to je fakt, že všechno je energie. Energie, kterou vydáváš do světa, je energie, kterou dostáváš zpět. Což znamená, že pokud neustále vysíláš negativní energii prostřednictvím svých myšlenek nebo pocitů, budeš stejnou energii přitahovat zpět k sobě. Na druhou stranu, pokud dokážeš posunout svou energii (v praxi někdy označováno jako zvyšování tvých osobních vibrací), přitáhneš také více pozitivity, možnosti, správné lidí a příležitosti, což ti pomůže realizovat tvé sny a cíle.

Naštěstí je změna energie ve skutečnosti docela jednoduchá: Zaměř se na činnosti, které kultivují pocity radosti a štěstí – ať už je to dělání něčeho laskavého a prospěšného pro někoho jiného (pomoc příteli nebo členovi rodiny, darování smysluplné organizaci, dobrovolnictví), začít každé ráno s meditacemi nebo rychlou lekcí jógy, strávit nějaký čas v přírodě nebo si dopřát zaslouženou péči o sebe.

Navíc se můžeš soustředit na to, jak se chceš cítit. Pokud chceš ve svém životě více lásky, stanov si svůj záměr být více milující a otevřít své srdce. Pokud hledáš laskavost, zaměř svou energii na empatii a soucit.

Manifestace a její exponenciální katalyzátor

Zvýšit své vibrace můžeš mnoha různými způsoby, ale nejučenější a zároveň dlouhodobým způsobem, je změnit svou biochemii mozku a upravit svou hormonální rovnováhu, která bude produkovat hormony štěstí a neurotransmitery jako je – serotonin, dopamin, endorfiny, oxytocin a další hormony, které mění tvou náladu a pocity pro dosažení požadovaných výsledků a cílů. Nezapomeň pocity jsou palivem pro tvé myšlenky a proces manifestace.

Změnit svou biochemii mozku a hormonální rovnováhu během pár minut a dosáhnout trvalých výsledků se učíme v našem online kurzu a také je předmětem našeho koučinku a celostního koučovacího programu. Tato změna vede k úžasným výsledkům, protože nastartuje velké změny v těle a vede k trvanému uzdravení za pomoci našeho celostního přístupu, dále pomáhá změnit trvalé pocity a tím způsob jakým člověk působí na lidi a své okolí, zvyšuje sebevědomí, pomáhá navazovat zdravější vztahy a přitahovat ideální partnery a samozřejmě zvýšit výkon v práci, zvýšit kreativitu tvořivost, zvyšuje naše vnitřní štěstí a pomáhá i v oblasti financí.

 Jak manifestovat – buď otevřený a vnímavý

Tam, kam jde pozornost, tam proudí energie. Dávej láskyplnou energii všemu, co je v souladu s tvými sny a cíli. Jakmile jsi v tomto stavu plynutí, začneš přitahovat více správných lidí příležitostí a situací, které ti pomohou splnit tvé sny a cíle. A časem zjistíš, že procházíš dveřmi, o kterých jsi vždy snil a modlil jsi se kdysi, aby se otevřely.

Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut a kouč

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

2 komentáøù
 1. Petr

  Ahoj, na téma manifestace existuje nespočet videí, článků i podcastů, ale váš článek je asi to nejlepší, co jsem kdy viděl. Je zde všechno moc hezký popsáno, a také jdete do hloubky, čehož si velice cením. Děkuji za článek a několik aha momentů, které mě rozhodně posunou dále. Také moc děkuji za řízenou meditaci zdarma za email k tomuto článku, která je bombasticka.

  Odpovědět
  • Relaxhudba

   Ahoj Petře, děkujeme za zpětnou vazbu a moc si toho vážíme. Pro nás je kvalita a hodnota na prvním místě a to nejen u článku, ale i našich produktu a služeb. Celostní přistup pro řešení problému a nastavení si života, jaký člověk chce je to nejdůležitější. Děkujeme za zpětnou vazbu k vedené meditaci a jsme moc rádi, že meditace pomáhá. Přejeme mnoho úspěchu a tvé cestě s pozdravem Jirka a Lenka 🙂

   Odpovědět

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares