info@relaxhudba.cz

+420 739 598 094

V tomto článku se podíváme, jak sebeláska ovlivňuje náš život a jak ji v sobě budovat a zlepšit tak své vztahy, zdraví, štěstí a celý svůj život. Sebeláska je alfa a omega pro šťastný a spokojený život.

Toto je kompletní průvodce pro sebelásku krok za krokem, který ti pomůže k trvalé transformaci tvého života.

Co je to sebeláska?

Když mluvíme o sebelásce, máme na mysli míru přijetí, respektu a ohledu, kterou k sobě cítíme a jak sebe vnímáme. Je to koncept velmi podobný konceptu sebeúcty, vnitřní hodnoty (sebehodnoty) a sebevědomí, které jsou považovány za klíčové a nezbytné pro naše emocionální, psychologické a duševní zdraví.

Sebeláska znamená, že bez ohledu na to kdo jsi, nebo co děláš, tak se budeš vždy milovat a přijímat se stejnou mírou.

Obecně je sebeláska chápána jako výsledek různých procesů introspekce a přijímání na hlubokých úrovních, tedy jako výsledek poznání a lásky k sobě samému, bez potřeby měnit svou vlastní povahu k uspokojení druhých – něco, co na druhou stranu ani ve skutečnosti udělat nelze. Sebeláska znamená mít velký respekt k sobě, svému tělu, vlastnímu blahu a štěstí. Znamená to starat se o své vlastní potřeby a ne je obětovat, aby jsi potěšil ostatní.

Co sebeláska není

Nesmíme však zaměňovat sebelásku s egem. Milovat sám sebe neznamená popírat svá vlastní omezení, myslet na sebe víc než na ostatní, ale prostě přijmout svůj vlastní způsob bytí s vědomím, že naše negativní stránky budou vyžadovat práci a naše pozitivní stránky budou vyžadovat upevnění a rozvíjení, ale také jde o uvědomění si těchto dvou protipólů sebe samého a jejich přijetí, jakožto jednoho celku. Pokud popíráš nebo nepřijímáš svou temnou stránku sebe sama, nikdy nemůžeš být celiství, protože pak popíráš a nepřijímáš sám sebe.

Pyšný, závistivý, arogantní, narcistický nebo sebestředný člověk nemusí mít nutně velkou sebelásku. Často se stává pravý opak, lidé s malou schopností sebepřijetí se uchylují k nepřátelským postojům vůči druhým, protože se domnívají, že jakákoli cizí role pro ně představuje hrozbu.

Přečti si náš článek na téma toxická sebeláska, který ti odhalí toxické chování v přestrojení, které mnoho lidí dělá nevědomě, aniž by si to uvědomovali a myslí si, že jde o sebelásku, ale ve skutečnosti tím ubližují sobě i lidem kolem sebe a poškozují si celkovou kvalitu života.

Sebeláska a vztahy

Partneři se k tobě chovají tak, jak vidí, že se chováš sám k sobě. Řekni sbohem nejistotě a žárlivosti. Se sebeláskou se ve vztazích projevíš jako silný a sebevědomý člověk. Budeš se cítit celiství, což ukončí potřebu externího ověřování a žárlivosti. Budeš se milovat z místa, kde se budeš cítit naplněn, spíše než z místa, kde se budeš cítit prázdný a budeš rozumět svým potřebám, což ti pomůže efektivně komunikovat s partnerem. Když se opravdu miluješ, budeš vědět, jaké hranice si musíš nastavit, s čím se smířit a kdy odejít. Když ztělesníš sebelásku, ukážeš se jako zdravý partner a budeš přitahovat a budovat zdravé vztahy.

Více sebelásky přitáhne zdravější vztahy. Když se opravdu miluješ, změníš svou energii a začneš přitahovat lepší celoživotní kamarády, partnery a jedince, kteří jsou hodni tvé lásky a tvých hodnot. Přemýšlej o tom – podobné přitahuje podobné – zákon přitažlivosti. Pokud zažíváš vnitřní pocit sebelásky, budeš přitahovat lidi se stejným nastavením a potenciálem. Na druhou stranu, pokud nemáš sebelásku, sebevědomí a nízkou vnitřní hodnotu, budeš přitahovat partnery se stejným přístupem. Pamatuj, že musíš být tím, co chceš přitahovat, takže pokud chceš lepší vztah založený na lásce, důvěře, respektu, musíš sám být lepší verzi sám sebe, milovat se respektovat se a podobně, jednoduše musíš mít tyto vnitřní hodnoty sám a následně je budeš k sobě přitahovat.

Sebeláska je alfa a omega pro šťastné a spokojené vztahy i život. Je hlavním klíčem, jak zlepšit vztah a oživit jeho dynamiku, spojení, důvěru, hlubokou intimitu, lásku, harmonii a mnoho dalšího.

Závislost vs. sebeláska

Vztah by měl být partnerstvím, založený na sebelásce a nikoli závislosti. Závislost je opak sebelásky. Závislost je prakticky nemožná, když k sobě máš vysokou úctu. Jsi dostatečně schopný a silný, aby jsi se postavil na vlastní nohy. Když partnerům chybí sebeláska, kvalita vztahu se stává křehkou a je zde velké místo pro nedůvěru, žárlivost, podezírání, závislost. Závislost na partnerovi je rakovina vztahu a jednoho dne vztah úplně zničí.

Aby jsi naplnil své potřeby, ukotvíš se v závislosti na svém partnerovi, aby jsi zmírnil své nejistoty a uklidnil tě. Problém s touto dynamikou je v tom, že přivede tebe i tvého partnera k neúspěchu a rozpadu vztahu, nebo se ze vztahu stane toxický vztah. Obzvláště pokud nenaplní tvé nerealistické očekávání. Jednoduše člověk, který je závislý na partnerovi nebude mít nikdy dostatek pozornosti, lásky, důvěry, bude žárlit a vyžadovat stále více a více až se nakonec vztah stane toxickým a někdy i v horším případě násilným.

Pochop a přijmi fakt, že se nemůžeš spoléhat na to, že se budeš cítit milovány, pokud nemiluješ sám sebe. Závislost na druhých, aby jsi se cítil milovány, může mít za následek nezdravý vztah nejen s ostatními lidmi, ale také se sebou samým. Je to stejná myšlenka jako – nemůžeš nalévat z prázdného šálku. Představ si, že se naplníš láskou zevnitř ven a do svého vztahu s druhými naliješ přemíru lásky. Ono by to asi moc nešlo, kdyby nebylo z čeho nalévat že? První musíš milovat sám sebe a až pak můžeš začít dávat, nikoliv naopak.

Sebeláska a štěstí

Nikdo tě nemůže udělat šťastným tak, jako ty sám sebe. Zde platí – kdo tě zná lépe než ty sám sebe? Když budeš v sobě budovat sebelásku a způsob, jak se udělat šťastným, budeš schopný lépe sdělit svému partnerovi, jak může přispět ke tvému štěstí. Když vyvíjíš nežádoucí tlak na ostatní, aby byli zodpovědní za tvé potřeby a nejistoty, tak takový tlak je nespravedlivý a nakonec poškodí tvé vztahy. Sebeláska je vnitřní cesta, jak být šťastný a začít si užívat života naplno.

Na druhou stranu se můžeš natolik soustředit na to, že jste dokonalá přítelkyně, manžel a podobně, že úplně zapomeneš na své vlastní potřeby a touhy. Pokud se příliš soustředíš na druhé osoby, nakonec uděláš příliš mnoho kompromisů, budeš vyvíjet velký tlak, lpění a nakonec neuspěješ. Řešení? Buď sám sebou a miluj sám sebe takového jaký jsi. Poznej sám sebe, své silné stránky a neboj se nechat zářit své světlo. Díky tomu kdokoli, koho přitahuješ, tě miluje pro to kým jsi a ne tvou kompromitovanou verzi tebe samého.

Jak se buduje sebeláska?

Pojďme se nyní podívat na to, jak začít budovat sebelásku a naučit se milovat a přijmout sám sebe takového jaký jsi. Protože toto je nejdůležitější dovednost na světě, která ovlivňuje celý tvůj život a to na všech úrovních tělo, mysl i duše a ve všech oblastech života.

Ať chceš lepší práci, více peněz, lepší a zdravé vztahy, lásku, štěstí, zdraví a nebo cokoliv dalšího, tak vše začíná u sebelásky.

Přestaň se srovnávat s ostatními

Jsme socializovaní a naše společnost a vychová je nastavená, abychom byli soutěživí, takže srovnávání se s ostatními je přirozené. Ale může to být hodně nebezpečné. Srovnávání s ostatními nám může shazovat naše sebevědomí a změnit úhel pohledu, jakým vnímané sami sebe.

Nezapomeň vždy na tomto světě bude existovat někdo, kdo je v něčem lepší než ty, kdo je silnější, rychlejší, kreativnější, ale nezapomeň, že ty i tvoje tvorba je jedinečná jako ty sám. Prostě nemá smysl se srovnávat s kýmkoli na planetě, protože ty jsi jen jeden a to originál. Nikdo tě nemůže nahradit. Raději se zaměř na sebe a svou cestu. Samotný přesun energie ti pomůže cítit se svobodně.

Jediná osoba se kterou se můžeš a měl by jsi se srovnávat jsi ty sám v minulosti. Snaž se žít tak, aby jsi každý den byl lepší než tvé minulé já. Jen tak se můžeš posouvat a zlepšovat v tom, co dělat, kým skutečně jsi a směřovat ke svým snům a cílům.

Přeprogramuj své podvědomí

Podvědomí je tím absolutně nejdůležitějším aspektem sebelásky a sebevědomí. Programy, vzorce, víry a přesvědčení, které máme o sobě, o tom jak vypadáme, jak se chováme, jak se identifikujeme, kdo jsme, jak se cítíme, jak o sobě přemýšlíme a jak se vnímáme- jednoduše určuje naši vnitřní hodnotu a vztah jaký máme k sobě. Tento vztah k sobě se odráží na vztahu s ostatními a tom, jak nás ostatní vnímají, reagují na nás, jak nás berou, nebo co si o nás myslí a jak se k nám chovají. Sebeláska začíná v našem podvědomí.

Podvědomí ovládá 95% našeho života, řídí naše myšlenky, pocity a to, jak se cítíme, naše reakce a to jak se chováme a rozhodujeme a v konečném důsledky i naše návyky. Každý z nás je jen výsledkem svých návyků, které máme, protože zde platí – stáváme se tím, co děláme opakovaně. Nejlepší a nejjednodušší způsob, jak změnit své návyky je skrze přeprogramování podvědomí.

Proto jsme vytvořili nejúčinnější a nejrychlejší způsob programování mysli na světě, který snadno a rychlé přeprogramuje tvé podvědomí. Naše osobní zkušenosti, zpětná vazba našich klientů a recenze jsou fascinující a neskutečné. V poměrně krátkém čase lze dosáhnout velkých výsledků v tom, jak člověk vnímá sám sebe, přemýšlí o sobě, jak se citů a chová. Jednoduše získáš zpět své ztracené sebevědomí a vnitřní hodnotu. přijmeš sám sebe takového jaký jsi a začneš se mít rád a milovat takový jaký jsi i se svými chybami.

Jak to funguje?

  • Smaže negativní podvědomé programy. Tvé výsledky v životě odrážejí tvé podvědomé přesvědčení. Možná se ti často zdá, že jsi obklopen neviditelným plotem, který omezuje tvůj život na průměrnost? Bez ohledu na to, co děláš, nemůžeš uniknout. Ale proč? Mohou za tvé tvé podvědomé víry a přesvědčení, které tvoří tvůj svět a tvou realitu. Proto prvním krokem je smazání těchto negativních vír a programů z tvého podvědomí, které poškozují tvůj život.
  • Vytváří nové pozitivní programy. Smazání negativních vír a přesvědčení z podvědomí, které poškozují tvůj život samo o sobě stačit nebude. Je nutné, aby došlo k vytvoření nových pozitivních programů, které ty staré negativní nahradí. Celý proces je nastavený tak, aby se nové pozitivní programy a víry uložily hluboko do tvého povědomí a mohly pozitivně ovlivnit tvůj svět a tvou realitu. S našimi nahrávkami to zvládne opravdu každý – snadno a rychle.

  • Vytváří nové modely myšlení, chování a návyky. Náš systém jde ještě o krok hlouběji a to tak, že vytváří nové modely a vzorce myšlení, chování a návyky, které vedou k potřebné změně v dané oblasti života. V tomto případě v oblasti sebelásky, sebevědomí a vnitřní hodnoty (sebehodnoty). To vede k jednoduché, přirozené a hlavně trvalé změně. Nezapomeň, že člověk se stává tím co dělá opakovaně. Naše vzorce myšlení, chování a návyky mají svůj původ v podvědomí, proto jde o nejjednodušší a nejrychlejší metodu vůbec. Změna ještě nikdy nebyla tak snadná.

 

nejsilnejsi-podprahove-afirmace

Zpracuj si své strachy a obavy

Strach a obavy nás až velmi často limitují a brání nám žít život, který chceme žít. Odkloňují nás od našich snů a cílů, ale také od naší pravé vnitřní cesty. Strach je opakem lásky. Proto tam, kde je strach není místo pro lásku a naopak.

Stejně jako chybovat, cítit strach je přirozené a lidské. Neodmítej své strachy a obavy, namísto toho se je snaž pochopit a identifikovat. Zjistí čeho se skutečně bojíš? Co tě limituje? Odkud se tvé obavy a strachy berou a co je způsobuje? Toto zdravé cvičení ti může skutečně pomoci s tvým duševním zdravím a lépe pochopí tvé obavy a usnadnit cestu k jejich zpracování.

Dotazování a vyhodnocování tvých obav ti pomůže získat nadhled a odhalit problémy ve tvém životě, které ti způsobovaly úzkost.

Uzdrav svou minulost

Uzdravit svou minulost, vztah k sobě, traumata a otevřít své srdce je klíčovým aspektem sebelásky. Sebeláska vychází z naší minulosti – jako je vychová, předchozí zkušenosti, vztahy, události a situace, které nás nějakým způsobem ať už negativně nebo pozitivně poznamenaly a zanechaly v nás nějakou stopu.

Musíme uzdravit svůj vztah k sobě, vztah k rodičům, vztahy se svými bývalými partnery, své traumata a minulost která nás ovlivňuje a způsobuje určité vzorce myšlení a chování, které pořád dokola opakujeme. Za vším opět stojí podvědomí a vše, co se do něj uložilo během dětství, dospívání, ale i v dospělém životě.

Minulosti nelze nikdy utéct, vždycky nás dožene a zasadí nám lekci, kterou musíme pochopit, poučit se, zpracovat a posunout se dále, ale ruku na srdce kolik z vás praktikuje tento přístup? Všechny potřebné informace, techniky, postupy a strategii, jak uzdravit své vnitřní dítě, muže i ženu, uzdravit svá traumata, odpustit sobě i ostatním, zpracovat své negativní potlačené emoce, traumata, strachy, myšlenky s tebou budeme sdílet v našem online kurzu cesta sebelásky krok za krokem. Navíc v něm nalezneš více než 20 audionahrávek pro přeprogramování podvědomí na sebelásku a sebevědomí, dále vedené meditace, materiály ke stažení a mnoho dalšího a to všechno s doživotním přístupem.

sebelaska-a-vztahy

Otevří své srdce

Otevřít své srdce, stát se znovu zranitelným, otevřít se lásce a začít opět milovat je největší tajemstvím sebelásky. Mnoho lidí, uzavřelo své srdce a srdeční čakru jen proto, protože jim někdo v minulosti ubažil, způsobil bolest a bojí se opět znovu milovat a otevřít se. Tím uzavíráš své srdce a vytváříš si hradby, které nepustí nikdo do tvého srdce. Nedovoluješ ostatním lidem, aby tě měli rádi, milovali tě, cítili se vedle tebe dobře, příjemně a šťastně. Sebeláska je o tom, jestli dokážeme otevřít své srdce.

Jak se můžeš znovu zamilovat když tvoje srdce je ledové a za bránou velké hradby? To nelze. Musíš tuto bránu a hradby strhnout, následně tvé srdce může roztát a můžeš začít milovat a být milován. S tímto ti pomůže naše podprahová afirmační nahrávka níže na otevření srdce a srdeční čakry. Tato nahrávka ti pomůžeme obecně zlepšit kvalitu tvých vztahů. Seznam použitých afirmací a informace k nahrávce najdeš v popisku na youtube (nutné se prokliknout na youtube) a nebo si můžeš stáhnout tuto nahrávku spolu s vedenou meditaci na otevření srdce a srdeční čakry zde. Meditace sebelásky čeká na tebe.

Odpuštění

Nechceš se být dokonalý. Dovol si udělat nějaké chyby. Dovol si se cítit špatně. Také si dovol cítit celé spektrum emocí jako být šťastný, smutný nebo naštvaný. Pak si odpusť. Odpusť si, že nejsi dost silný. Odpusť si, že kvůli všem chybám, které jsi udělal v minulosti, jsi tam kde jsi právě dnes, protože tvá minulost je tvou součástí, kterou musíš přijmout a odpustit a následně tě to posune dále. Odpusť si a pak znovu povstaň a staň se lepší verzi sám sebe.

My lidé na sebe umíme být tak tvrdí. Nevýhodou převzetí odpovědnosti za naše činy je přílišné trestání za chyby v učení a růstu. Musíte přijmout svou lidskost (skutečnost, že nejste dokonalí), než se budete moci skutečně milovat. Nauč se být na sebe méně přísný, když uděláš chybu. Pamatuj, že neexistují žádná selhání, pokud jsi se poučil a vyrostl ze svých chyb – existují pouze poučení a růst.

Akt odpuštění má moc tě uzdravit. Proto je důležité odpustit všem, kteří ti v životě ublížili, způsobili bolest, pocity křivdy a další emoce. Odpuštění neznamená, že souhlasíš s tím co dotyčný udělal, ale jednoduše propustí své emoce, svou bolest, která tě tam někde vnitřně užírá a můžeš způsobovat zavření srdce, přílišnou citovou obranu, duševní i fyzické onemocnění a celkovou duševní nepohodu. Odpuštění ti dává pocit svobody a znovu tě spojí s pocitem zranitelnosti a tím se otevírá tvé srdce a schopnost znovu milovat. Odpuštění dává čistý průchod energie, kde vzniká místo pro bezpodmínečnou lásku a tou je sebeláska.

K odpuštění můžeš využít i naše vedené meditace, které pro váš Lenka připravila. Meditace pro hluboké opuštění a meditace ho’oponopono slouží pro odpuštění a to jak sobě, tak i odpuštění druhým. Další techniky odpuštění, uzdravení minulosti, traumat a mnoho dalšího najdeš v našem online kurzu cesta sebelásky.

Nestarej se a neřeš názory ostatních

Nikdy se nestarej a neřeš, co si ostatní o tobě myslí. Lidé mají právo myslet si, co chtějí, stejně jako ty máš právo myslet si, co chceš. To, co si o tobě lidé myslí, nemůže změnit to, kým jsi nebo jakou máš hodnotu, pokud jim to nedovolíš. Tohle je tvůj život, který máš žít. Na konci dne jsi jedinou osobou, která musí schvalovat své vlastní volby.

Ve stejném duchu se nestarej o to, co si společnost myslí nebo co od tebe očekává. Nemůžeš udělat radost všem, takže je to ztráta času a jen tě to zpomalí, nebo odradí na tvé cestě za tvými sny a cíli.

Nezapomeň, že druzí, společnost ani nikdo jiný nevědí, co je pro tebe nejlepší, proto platí, co je vhodné pro někoho jiného, ​​může být pro tebe zcela špatné a nepřijatelné. Nemá smysl řešit druhé a to, co si o tobě myslí, protože nežiji tvůj život, nejdou ve tvých botách a neví, co je pro tebe dobré, co potřebuješ, kým jsi, kým chceš být, jaké máš cíle a sny a dokonce ani nevědí, čeho všeho chceš a jednoho dne i můžeš dokázat.

Lidé mají sami mnoho omezení a přesně ví, co není možné, nelze udělat a myslí si, že když oni nemohou, tak ani nikdo jiný. Pak jsou zde kopie což je 90% celé populace, kteří nejsou sami sebou a žiji život druhých, ale přesně vědí co by jsi měl dělat, jak by jsi měl žít, jak se oblékat a vypadá, ale víš co? Nic si z nich nedělej, jelikož jsou to jen spirituální zombie, kteří nemají žádný svůj život a nejsou k sobě autentičtí.

Dovol si dělat chyby

Od dětství nám znovu a znovu někdo říká – nikdo není dokonalý, každý dělá chyby. Ale čím jsi starší, tím větší tlak cítíš, aby jsi nikdy a nikoho nezklamal. Uvolni se a hoď se do klidu! Dělej chyby, aby jsi se z nich mohl poučit a růst. Přijmi svou minulost. Neustále se měníš a rosteš z toho, kým jsi kdysi byl, do podoby, kým jsi dnes a kým jednoho dne budeš.

Takže zapomeň na ten hlas ve tvé hlavě, který říká, že musíš být perfektní. Dělej chyby a dělej jich hodně! Lekce, které získáš, jsou k nezaplacení. Ale pozor snaž se nedělat pořád dokola stejné chyby, protože pak přestaneš růst a začneš stagnovat. Nezapomeň, že jen blázen opakuje stejné chyby a očekává jiné výsledky. Dělat chyby je přirozené a děláme je všichni a díky ním se stáváme lepší verzi sami sebe.

Tvoje hodnota nespočívá v tom jak tvé tělo vypadá

To je klíčová věc, kterou musíš pochopit! Tolik věcí na světě tě chce odvrátit od této hluboké pravdy. Někdy dokonce i tvůj vlastní vnitřní hlas potvrzuje tvé myšlenky na nedostatečnost. Vykašli se na něj. Jsi více než jen tělo. Jsi tělo, mysl i duše a měl by jsi sám sebe brát jako jeden velký celek. Tvá hodnota není závislá na tvém vzhledu na tom, jak vypadáš. Každý jsme jiný a právě tato rozmanitost je tak úžasná, protože každý je hezký v něčem jiném. Vždycky bude existovat někdo, komu se budeme líbit takový jací jsme.

A nezapomeň, že i nedokonalosti můžeme přetvořit na naše přednosti. Nos tedy to, v čem se cítíš dobře. Nos to, v čem se cítíš sebevědomě, pohodlně a šťastně.

Vědecká studie potvrzuje, že zvýšené používání a trávení času na sociálních sítích má negativní vliv na sebevědomí mladých a dospívajících dětí.

Této fenomén potvrzuje a dokládá celá řada dalších studií, důkazů a výzkumů, že sociální sítě mají negativní vliv na sebevědomí i to, jak člověk vnímá sám sebe a mnoho dalších aspektů – jako je úzkost, stres, deprese a další problémy duševního zdraví.

Pokud trpíš depresemi, nebo i jinými problémy duševního zdraví, tak vyzkoušej náš návod, jak se zbavit deprese a další články na toto téma na našem webu cesta relaxace.

POZOR

Make-up. líčení, malování, parfémy a další úpravy našeho zevnějšku nejsou známkou velkého sebevědomí a sebelásky, ale naopak je to známkou nízkého sebevědomí, ne-sebelásky a nespokojenost s tím, jak vypadáme.

Nejhezčí make-up u ženy je její zářivý, krásný a upřímný úsměv. Pokud má žena, ale i muž vysokou vnitřní hodnotu a sebelásku, tak si váží sebe svého těla i zdraví a proto se stravuje zdravě a vyživuje své tělo, mysl i duši. T vede k tomu, že jeho pleť je zářivá, krásná, čistá a zdravá a to i bez make-upu a další chemických…

Vděčnost a sebeláska

Až příliš často se zaměřujeme a ztotožňujeme s tím co je na náš špatně, řešíme své nedostatky, skrýváme je před okolním světem a tím bráníme sami sobě být autentičtí a svobodní. Naše pozornost je zaměřena přirozeně na nedostatek vlivem špatné výchovy, školského systému, médií a mnoha dalších faktorů. Ale co když to lze změnit?

Namísto zaměření se na to, co považuješ za „špatné“ ve vztahu k sobě a svému tělu, se zaměř na všechny úžasné věci na sobě, které můžeš nabídnout světu. Jde o energetické a vibrační toky, kam jde pozornost, tam to roste, takže čím více budeš posouvat své vnímání k tvým pozitivním atributům, tím více jich na sobě odkryješ.

Vděčnost je klíčem k hojnosti, štěstí, autentičnosti, sebevědomí, sebelásce a mnoha dalším aspektům života. Vděčnost a sebeláska jsou ruku v ruce spolu a proto doporučujeme psát si deník vděčnosti a každý den do něj napsat před spaním alespoň 3 věci za které jsi vděčný. Vděčnost lze praktikovat na milión způsobů a více se o ní bavíme v kurzu, kde jsou na ní postavený i další techniky a strategie.

Neboj se opustit toxické lidi ze svého života

Ne každý přebírá zodpovědnost za energii, kterou dává do světa. Pokud je tu někdo, kdo do tvého života vnáší toxicitu a nenese za to zodpovědnost, může to znamenat, že od něj budeš muset odejít. Neboj se to udělat. Je to osvobozující a důležité, i když to může být bolestivé.

Nezapomeň stáváme se průměrem 5 lidí, se kterými trávíme nejvíce času. Tito nejbližší lidé ovlivňují vše od toho, jak myslíme, jaké máme víry a přesvědčení, jak se chováme, naše návyky, naši náladu i to, jak se cítíme a celkově naši energii. Určitě vedle sebe nechceš mít lidí, kteří si neustále jen na všechno stěžují, jsou negativní, okrádají tě o energii, když s nimi trávíš čas, vysilují tě, vidí ve všem problém že?

Naopak chceš mít vedle sebe lidí, kteří tě budou inspirovat, motivovat, důvěřovat, podporovat. To ti dodá energii, sílu, sebedůvěru a sebevědomí zvládnout cokoliv.

Stejně jako tě ovlivňuje okolí, tak tě ovlivňuje i prostředí ve kterém žiješ a trávíš nejvíce času.

Pamatuj chraň svou energii. Není neslušné nebo špatné vyhýbat se situacím nebo společnosti lidí, kteří tě vyčerpávají.

Postav sám sebe na první místo

Postavit sám sebe na první místo je důležitý aspekt sebelásky. Zejména ženy si mohou zvyknout na to, že dávají ostatní na první místo. I když je někdy nezbytné (například dětí), neměl by to být zvyk, který tě stojí duševní nebo emocionální pohodu.

Najdi si čas na odpočinek, relaxaci, čas sám pro sebe, své koníčky a svůj seberozvoj. Bez odpočinku, relaxace a dobíjení se můžeš vážně fyzický i psychický zatěžovat a setrvávat ve stresu. Ať už trávíš den v posteli nebo venku v přírodě, zjisti, co ti pomůže se uvolnit, odpočinout, zrelaxovat a věnuj tomu dostatek času.

Pravděpodobně budeš znát situaci s letadlem. Jestliže nastane nouzový stav, platí velmi důležité pravidlo – každý včetně rodičů musí nasadit prvně kyslíkovou masku sobě a až pak pomáhat ostatním. Jestliže není dospělý jedinec zabezpečený sám, tak nemůže pomáhat dítěti, protože by se mohl udusit. Udušený člověk už nepomůže nikomu ani sobě, to je sobeckost. A stejně to platí v životě, proto musíme postavit sami sebe na první místo, naplnit svůj život láskou, naplnit své potřeby. Až to dokážeš, teprve pak se můžeš začít starat a pomáhat druhým a půjde ti to lehce a snadno.

Nauč se říkat ne!

Jeden ze základů sebelásky – zdravé hranice. Tvá schopnost říkat lidem „ne“ je často ukazatelem toho, jak dobře se máš rád. Pokud neustále říkáš ano lidem a situacím, kde chceš říci „ne“, skončíš vyčerpaný, vyhořelý a nebudeš mít čas na sebe.

Když dokážeš říci „ne“ druhým lidem, znamená to, že dáváš sebe na první místo. Můžeš se dokonce cítit jako sobec, ale víš, co to doopravdy je? Vytváření jasných, konzistentních hranic a milování sebe sama a to je nezbytné pro šťastný život.

Máme omezenou zásobu vnitřní energie. Pokud dáváš druhým a nenecháš nic pro sebe, budeš nakonec bez energie, vyčerpaný, vyhořelý, můžeš onemocnět, budeš ve stresu a zhorší se tvé duševní i fyzické zdraví až závažně onemocníš. Sebeláska, zdravé hranice a schopnost říkat ne, je důležitým aspektem v léčbě mnoha psychosomatických onemocnění. U svých klientů se s tím potýkám až příliš často. Navíc absence sebelásky, špatně nastavené hranice a neschopnost říct ne patří často mezi jednu z hlavních příčin pro rozvoj duševní poruchy jako je deprese a úzkost.

Kdy a v jakých situacích je potřeba se naučit říkat ne:

  • To co někdo žádá je proti tomu, co opravdu chceš. Neboj se říct ne, svůj názor, stát si za svými zásadami a svým názorem. Buď vždy naprosto upřímný.  
  • Nemáš právě teď čas.  Pokud nemáš čas je naprosto normální říct ne a dokonce ani nemusíš nikomu nic vysvětlovat. Pokud chceš někomu něco vysvětlit, tak se ujisti, že jsi zdvořilý. Pokud použiješ správný přístup, pochopí to.
  • Pokud by to měla udělat zodpovědná osoba. Jednoduše řekni, že to není tvá zodpovědnost, nebo že to může dotyčný udělat lépe než ty.
  • Pokud to pomůže druhé osobě, aby to udělala, protože se tím něco naučí. Může to být obtížné vysvětlit, ale tím pomůžeš druhé osobě i když to tak zpočátku nemusí vypadat. Nakonec ti poděkuje.
  • To co žádají ostatní je špatné (podle tvého názoru). Neboj se být upřímný! Nemusíš dělat a dokonce bys neměl dělat něco, kde jdeš proti sobě. Může to mít na tebe poté obrovský dopad pokud se nenaučíš říkat ne.

Nastavení hranic a sebeláska

Nastavení zdravých hranic je velmi důležitým krokem sebelásky. Jde o schopnost, kterou ochráníš svou energií, svou duševní pohodu a své zdraví. Nezapomeň, že máš možnost kdykoliv odejít, říct ne, říct přestaň a nechci. Je to tvá svobodná volba, kterou můžeš uplatnit kdykoliv jen budeš chtít.

Mít zdravé hranice znamená, že nenecháš nikoho se k tobě chováš hrubě, neslušně, nenecháš se do ničeho tlačit, manipulovat a dělat něco co dělat nechceš. Pokud to neumíš, tak se můžeš velice často stávat obětí, šikany, zneužívání a nechat se různě využívat a to je opak sebelásky. Nikdy nedovol, aby se s tebou někdo jednal a choval se k tobě, tak jak je ti to nepříjemné. Vždy máš možnost volby.

Sebeláska a návyky

Sebepoznání a sebeláska je praktický jedno a totéž. Je nemožné milovat a přijímat sebe, pokud člověk nejprve nepozná sám sebe. Za tímto účelem můžeme také praktikovat meditaci, abychom se mohli lépe pozorovat a poznávat své myšlenky, emoce a odkud pocházejí a naučili se s nimi pracovat.

Dále je potřeba najít a identifikovat své silné stránky, které je potřeba neustále rozvíjet. Na druhé straně je nutné najít a identifikovat své slabé stránky, své stíny a svou temnou část a tu je potřeba plně přijmout. Sebepoznání se také stejně jako všem dalším častém sebelásky věnujeme v našem online kurzu.

Sebeláska a návyky

Návyky jsou dalším klíčovým aspektem, který má vliv na sebelásku. Je to dané jednoduše tím, že člověk se stává tím, co dělá opakovaně. Proto je potřeba najít a identifikovat negativní návyky, které poškozují tvé vztahy, zdraví a obecně tvůj život. Může jít o tyto návyky – kouření, alkohol, hraní her, televize, seriály, filmy, porno, nakupování, nezdravá strava, prokrastinace, drogy, přejídání se a mnoho dalších.

Pozor výsledky studie z roku 2014 prokazují, že nízká míra sebelásky a sebevědomí souvisí s prokrastinaci a dalšími druhy špatných návyků a závislostí.

Tyto návyky je důležité nahradit jinými pozitivními zdravými návyky. Jako je například – meditace, vděčnost, cvičení, procházky v přírodě, zdravé stravování, správné dýchání, Wim Hofova metoda, otužování, dodržování pitného režimu, vizualizace, čtení inspirativních knih a mnoho dalšího.

Člověk, který se stravuje nezdravě – cukr, lepek, mléčné výrobky, nezdravé tuky, zpracované potraviny, McDonald, KFC a další… si neváží sám sebe, svého těla, svého zdraví ani svého života.

Nezapomeň za vše může podvědomí a nejlepší, nejučenější a nejsnadnější způsob jak změnit své návyky je přeprogramovat své podvědomí, proto neváhej využít našich nahrávek nebo našeho online kurzu cesta sebelásky.

nejlepsi-afirmace
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut a kouč

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

0 Komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares