info@relaxhudba.cz

+420 739 598 094

Žárlivost mi v minulosti zničila pár vztahů a způsobila v některých vztazích poměrně zásadní toxické prostředí. V tomto článku najdeš konkrétní návod, jak se zbavit žárlivosti krok po kroku.

Budu s tebou sdílet své zkušenosti ze své celostní koučovací praxe s klienty, kde právě žárlivost řešíme jako nejčastější problém ve vztazích. Také se s tebou podělím o mé osobní zkušenosti a poznatky ze života, kdy jsem si sám prošel žárlivostí.

Kdo jiný by mohl lépe pochopit žárlivost než ten, kdo se kvůli ní vydal na 15 km pěší cestu uprostřed noci za svou partnerkou, aby ji zkontroloval a udělal scénu…

I přesto, že jsem druhý den musel jít do práce.

Absolvoval jsem mnoho terapií, a přesto mi žárlivost zničila několik dalších vztahů, způsobila mnoho stresu a úzkosti.

Nakonec se mi podařilo tohoto démona vyhnat z těla a najít svůj vnitřní klid.

Pochopil jsem žárlivost na základě své osobní zkušenosti a díky dalším zkušenostem mých klientů a práci s nimi se mi povedlo vytvořit jednoduchý systém, jak překonat žárlivost.

Na první pohled se to může zdát jako složitý neřešitelný problém. Ale pokud máš správné nástroje, vedení a strategii krok za krokem, zvládneš to i ty.

Co je žárlivost a proč je problémem

Žárlivost je složitá a silná emoce, která vzniká, když se člověk cítí ohrožen možnou ztrátou něčeho nebo někoho, koho si váží, ve prospěch jiné osoby. Často je spojena nebo vzniká s pocitem nejistoty, strachu z opuštění, nízkého sebevědomí a majetnictví.

Žárlivost se často označuje za emoci, ale ve skutečnosti to není emoce ve vlastním slova smyslu. Je to spíše naučená emoční reakce, což znamená, že jde o sekundární emoci, která v sobě zahrnuje další emoce a hlubší problémy.

Můžeš zažít žárlivost ve vztahu, když vnímáš hrozbu nebo máš strach, že je tvůj vztah ohrožen.

Tato hrozba může být buď skutečná, nebo domnělá.

Žárlivost může být také někdy určitým systémem obrany nebo lépe řečeno obranným mechanismem, proti zradě. Může být vyvolána strachem z opětovného prožití emoční bolesti, která se vztahuje k dřívějším traumatickým zkušenostem.

Tento pocit ale také může vzniknout ze strachu, že vztah je ohrožen jinou osobou, což vyvolává snahu o jeho obranu. Opět je na vině nejistota a nízké sebevědomí a někdy i špatná zkušenost z minulosti nebo trauma.

I když lze tyto emoce snadno definovat a často snadno rozpoznat, může být opravdu těžké až nemožné je ovládat. V tom je právě to nebezpečí, které může přinést toxické nebo destruktivní chování, jež může zničit vztah a negativně ovlivnit tvé i partnerovo duševní zdraví.

Studie z roku 2020 provedená na heterosexuálních vztazích zjistila, že muži mají tendenci pociťovat žárlivost na dominanci třetí strany a více se obávají sexuální nevěry, zatímco ženy mají tendenci pociťovat žárlivost na atraktivitu třetí strany a více se obávají emocionální nevěry.

Žárlivost a závislost na partnerovi

Ze svých zkušeností i své praxe vím, že žárlivost poměrně často pramení z hluboké závislosti na partnerovi a silného citového připoutání.

Studie potvrzuje, že vysoká míra vzájemné závislosti ve vztahu může zvýšit vaše riziko žárlivosti. 

Když je tvůj vztah s partnerem jediným nebo hlavním zdrojem tvé emocionální stability a sebehodnoty, může jakákoli hrozba nebo představa ztráty tohoto vztahu vyvolat intenzivní žárlivost.

Tento stav může být známkou toho, že tvé štěstí a pocit bezpečí jsou příliš svázány s jednou osobou, což zvyšuje riziko emocionální zranitelnosti a často to způsobuje problematické až toxické chování ve snaze udržet si blízkost s partnerem za každou cenu.

Ze svých osobních zkušeností vím, že tento stav způsobuje neustálý stres a úzkost, stáváš se z něj úzkostlivým člověkem, který má neustále zatemněnou mysl.

Tato situace často vede k tomu, že máš neustále strach z nejhorších scénářů.

To narušuje tvou schopnost racionálně myslet a adekvátně reagovat na běžné situace ve vztahu.

Mozek neustále vyhledává hrozby a nebezpečí ve tvém okolí i tam, kde žádné nejsou a vytváříš si domněnky, které vedou k podezírání, kontrolování a někdy i hůře.

Objevují se negativní myšlenky, které tě čím dál více tlačí k chování, které narušuje stabilitu tvého vztahu a ať se snažíš sebe víc, nedokážeš je ukočírovat.

Dlouhé roky se mi to nedařilo. Absolvoval jsem mnoho terapií, a přesto mi žárlivost zničila několik dalších vztahů, způsobila mnoho stresu a úzkosti.

Nakonec se mi podařilo tohoto démona vyhnat z těla a najít svůj vnitřní klid.

Musel jsem rozkryt, co všechno se skrývá pod žárlivostí a vše postupně vyřešit, uzdravit, překonat a posunout se dále.

Nakonec jsem musel změnit nebo spíše vytvořit novou identitu, která reflektovala mé opravdové já, osvobodila mě od destruktivních vzorců chování a umožnila mi budovat zdravější vztahy a smysluplnější život.

signaly-emocni-zavislosti-na-partnerovi-infografika

Proč je žárlivost ve vztahu problém

Žárlivost ve vztahu způsobuje mnohé problémy, ale hlavně narušuje vzájemnou důvěru mezi partnery, která je jedním z hlavních pilířů zdravého vztahu.

A víš, co je vůbec tím nejhorším problémem žárlivosti?

Ne, opravdu to není emoční bolest ze ztráty partnera. Ani to, že o svého partnera přijdeš a zůstaneš sám.

Zjistil jsem, že je tu něco mnohem zásadnějšího, protože jsem dostal pořádnou životní lekci.

Žárlivost mě postupně a nenápadně připravovala o mou vlastní identitu a smysl života, protože jsem se nadměrně soustředil na partnerku a potenciální hrozby vztahu.

Nejen, že to bylo extrémně vyčerpávající.

Tím, že jsem trávil většinu času monitorováním, vyhodnocováním a reakcí na skutečné nebo vnímané hrozby vůči svému vztahu, začal jsem zanedbávat své osobní zájmy, cíle a sociální vazby.

Největší ironií ve všem bylo, že čím více jsem byl fixován na svou partnerku a vztah, tím více jsem byl osamělý a izolovaný. Přišel jsem o ostatní aspekty života, jako například své koníčky.

Ve výsledku jsem postupně ztratil kontakt s tím, kdo jsem, a co mě dělá šťastným mimo můj vztah.

To, co mě a celý můj život definovalo, byl můj vztah a moje role v něm.

Moje závislost na partnerce postupně degradovala mé sebevědomí a nezávislost.

Nakonec přišel rozchod a já tím přišel naprosto o všechno. Můj jediný smysl života, to jediné, co mě dělalo šťastným, bylo pryč a já jsem se dostal na dno.

To byl ten moment, kdy se u mě rozjela deprese a já se pokusil o sebevraždu, což odstartovalo mou cestu ke změně.

Co způsobuje žárlivost? 

Když pociťuješ žárlivost, je zřejmé, že se děje něco mnohem hlubšího.

Může to signalizovat skryté strachy, nejistoty, problémy se sebevědomím nebo nevyřešené problémy z minulosti, které tě vedou k tomu, cítit se ohroženě i v zdánlivě bezpečných situacích.

Nezapomeň, že nikdy nemůžeš vyřešit problém na úrovni, na které byl vytvořen.

Mezi nejčastější příčiny žárlivosti může patřit:

 • Nejistota
 • Nízké sebevědomí
 • Trauma a minulé zkušenosti
 • Strach z opuštění, ze samoty, ze ztráty
 • Srovnávání se
 • Nedostatek důvěry ve vztahu
 • Špatná komunikace
 • Přejaté vzorce myšlení a chování
 • Negativní přesvědčení, často genderové
 • Povrchový vztah, který není založený na žádných hlubších hodnotách a společném budování
 • Připoutanost – závislost na partnerovi

Za zmínku stojí, že žárlivost není nikdy způsobená jen jednou konkrétní příčinou. Vždy se tam objevuje více proměnných a různé souvislosti, které společně vytvářejí komplexní síť faktorů.

priznaky-a-projevy-zarlivosti-infografika

Jak se zbavit žárlivosti

V následujícím návodu se podíváme na konkrétní kroky, které ti pomohou překonat žárlivost a posílit tvé vztahy.

Žárlivost je silně destruktivní emoce, která podkopává důvěru a spokojenost v partnerském soužití.

Je to taková rakovina vztahu, která pomalu a jistě vztah rozkládá a často vede k toxickému vztahu a někdy dokonce i k násilí.

Učení se, jak ji efektivně zvládat, je klíčem k vytváření zdravějších a šťastnějších vztahů.

Naše rady ti ukážou, jak změnit svůj způsob myšlení a chování, abys mohl žárlivost úspěšně překonat.

Důležité je správně identifikovat příčiny a souvislosti, aby ses mohl úspěšně zbavit své žárlivosti.

Nezapomeň, že nikdy nemůžeš vyřešit problém na úrovni, na které byl vytvořen. Žárlivost je jen špička ledovce, ale skutečná cesta k jejímu vyřešení se nachází hluboko pod povrchem.

Abys tyto problémy opravdu vyřešil, musíš se ponořit hlouběji do svého vnitřního světa.

1. Přiznej si problém se žárlivostí

Prvním krokem je přiznat si, že máš problém se žárlivostí.

Není možné vyřešit problém, pokud si ho odmítáš přiznat. Místo toho, abys předstíral, že nežárlíš, nebo tvoje žárlivost není problém, buď k sobě upřímný.

Jak se cítíš kvůli svým nejistotám a obavám?

Jak tyto tvé obavy a nejistoty poškozují tvůj vztah?

Jak a v čem omezuji tvé obavy a nejistoty tvého partnera?

Může to být pro tebe těžké přiznat si problémy, které tvou žárlivost způsobují, ale uvědom si, že tímto podnikáš první krok ke zdravějšímu vztahu.

Je snadné ukazovat prstem na partnera a vinit ho za to, že cítíš ve vztahu nejistotu, nebo máš strach, že se na tebe vykašle, nebo tě podvádí, nevěnuje se ti a podobně.

Pokud chceš změnu, musíš si přestat hrát na oběť a podívat se do zrcadla.

Musíš ukázat prstem na sebe místo na svého partnera a být k sobě 100% upřímný.

Ano, nebude to lehké a bude to chtít odvahu, ale nezapomeň, toto je jediná cesta, která vede ke změně.

Změň sám sebe a změní se i tvůj vztah.

Přestaň si hrát na drsňáka a dělat ze sebe hrdinu. Místo toho buď 100% autentický a zranitelný, protože v tom je tvoje síla, a tvá partnerka to určitě ocení a podpoří tě na tvé cestě.

2. Nauč se zvládat a řídit své emoce

Zvládnutí a správné řízení emocí a pocitů, zejména u žárlivosti, je klíčové, protože ti umožňuje hlubší porozumění a zpracování hlubších příčin této naučené emoční reakce.

Jak už jsme si řekli, žárlivost pramení z hlubších příčin a faktorů, jako je nejistota, strach z opuštění, nezpracovaná traumata nebo nízké sebevědomí.

Ale proč to říkám a opět se opakuji?

Protože většina z nás se omezuje jen na techniky jako je meditace, dýchání nebo mindfulness, které mohou sice okamžitě zklidnit tvé pocity, ale na druhé straně tě nevedou do větší hloubky k odstranění hlubších emocionálních vzorců, které žárlivost způsobují.

Skutečné pochopení a řízení emocí znamená nahlédnout pod povrch těchto naučených emočních reakcí a objevit hlubší emoční dynamiku.

To vyžaduje analyzovat vlastní myšlenkové procesy a vzorce, konfrontovat nezdravá přesvědčení, vypořádat se vnitřně s minulostí a pracovat na zlepšení sebevědomí a sebejistoty.

Když se naučíš správně řídit své emoce a pocity, budeš schopen reagovat na situace ve vztahu zdravějším a konstruktivnějším způsobem.

Mimo jiné to bude mít pozitivní dopad i na tvou komunikaci s partnerem a celou dynamiku vztahu.

Poté, co jsem zvládl svou žárlivost, vybudoval si sebevědomí a naučil se pracovat a řídit své emoce, stal jsem se automaticky otevřenějším a upřímnějším ve vztahu i komunikaci.

Nejde jen o zvládnutí okamžitých emocí, ale o vytváření odolnosti a schopnosti čelit výzvám zdravým způsobem bez negativního dopadu na sebe, partnera a celý vztah.

I když se naučíš zvládat své emoce a přestaneš dělat žárlivé scény, bez hlubšího pochopení a práce na sobě se ve skutečnosti neposuneš vpřed.

Pokud si se zbavit problému, ale nikam jsi se neposunul, ve skutečnosti si žádný problém nevyřešil.

Situace a pocity, které vyvolávají žárlivost, se budou neustále vracet pořád dokola.

Zvládání emocí je důležitý krok, ale klíčem je pochopit, co stojí za těmito emocemi a vyřešit to.

3. Možnost růstu

Dalším krokem je změnit úhel pohledu na svou situaci. Vytvoř si nový postoj a začni ji brát jako skvělou příležitost k posílení svého sebevědomí, vybudování stabilnějšího vztahu a důvěry s partnerem.

Už jen změna postoje k žárlivosti ti může velmi výrazně pomoci se změnou.

Přestaň ji brát jako něco negativního nebo špatného. Tohle nikam nevede.

Chci, abys se přestal dívat na žárlivost jako na problém, ale viděl ji jako možnost pro tvůj růst a růst tvého vztahu.

Stejně by to měl brát i tvůj partner a hlavně ocenit, že s tím něco chceš dělat.

Pomocí žárlivosti se můžeš dozvědět mnohem více o sobě, o svých pocitech, nezpracované minulosti, která potřebuje uzdravit. Je to skvělá forma sebepoznání.

Můžeš zjistit, kde tě tlačí bota a zaměřit se na tuto slabinu a proměnit ji ve svou silnou stránku.

Žárlivost není něco špatného ani to neznamená, že jsi špatný nebo slabý člověk, a už vůbec bys se za ni neměl stydět.

Nezapomeň, že všechny problémy, překážky a strachy jsou zde jen proto, aby ti pomohli s tvým růstem.

Vždy máš na výběr, jak zareaguješ na konkrétní situaci.

Vždy máš možnost volby a vybíráš si postoj, jaký zaujmeš k dané situaci.

Tvůj postoj a tvá reakce na situaci vytváří tvůj život. Pozor na to, jakou cestu si vybereš.

4. Odhal příčiny a souvislosti své žárlivosti

Tato část je důležitá, protože vede k vytvoření celkového modelu žárlivosti, kde všechny příčiny, faktory a souvislosti vytvoří chronologický obraz tvých problémů a ukážou ti cestu, odkud začít.

Můžeš začít tím, že se ponoříš do sebe a zeptáš se sám sebe: proč žárlím?

Co způsobuje mou žárlivost?

Kdy a v jakých situacích cítím žárlivost a všechny přidružené emoce?

Jaké další emoce stojí za žárlivostí?

Je to strach?

Z čeho ten strach plyne?

Pokud si na to vše odpovíš, můžeš najít skrytý vzorec, který se ti neustále opakuje ve vztazích. Možná objevíš vzorec, který tě dovede až k jádru problému.

Nezapomeň, všechny informace, které potřebuješ, máš v sobě. Musíš přijmout plnou zodpovědnost za svůj stav žárlivosti a hledat u sebe.

Dále si můžeš sepsat všechny své obavy a strachy, které stojí za tvou žárlivost.

Už jsme si řekli, že pokud odkryjeme žárlivost a podíváme se pod ní, můžeme najít mnoho různých směrů, které vedou k našemu sebepoznání a vyřešení tohoto problému.

Tento seznam ti pomůže identifikovat své problémy v oblasti žárlivosti. Můžeš objevit spouštěče svého žárlení. Také ti to pomůže objevit příčiny i to, co stojí za tvou žárlivost.

Napiš si, co způsobuje žárlivost. Všechny spouštěče žárlivosti si sepiš. Například to může vypadat takto:

 • Partnerka se mi dostatečně nevěnuje
 • Tráví více času s kamarády
 • Neustále sedí na telefonu nebo na Instaklamu
 • Bere si sebou telefon i na záchod nebo do sprchy
 • Jezdí domů z práce s kolegou
 • Je v kontaktu s bývalým přítelem
 • Chodí odvážněji oblékaná

Následně si zapiš všechny obavy a strachy, které vedou k žárlivosti. Opět si uvedeme příklad.

 • Bojím se, že mi partnerka bude nevěrná
 • Mám strach, že mě partnerka opustí
 • Bojím se, že zůstanu sám
 • Mám obavy, že si pak nikoho nenajdu
 • Bojím se, že najde někoho lepšího
 • Mám strach, že si bude více rozumět s někým jiným
 • Bojím se, že pro ní nejsme dost dobří
 • Mám strach, že si ji nezasloužím, nebo že má na víc než jsem já

To byl začátek cesty, který tě nasměřuje do hlubších vrstev, kde získáváš nové směry, kudy se můžeš ubírat a vidět nové perspektivy.

Zatím jsme pořád ale stále těsně pod povrchem, proto je potřeba jít ještě mnohem hlouběji, až se dostaneš ke kořenům žárlivosti.

To ti ukáže směr a cestu, odkud začít, a všechny důležité souvislosti. Jednoduše tímto získáš mapu k pokladu.

5. Sebevědomí a sebehodnota

Asi není žádnou novinkou, že problém se žárlivostí je téměř vždycky spojený se sebevědomím.

Dokonce to bylo i vědecky prokázáno, že žárlivost je spojená s nízkým sebevědomím.

Na tvé sebevědomí měli zásadní vliv tvoji rodiče i prostředí, ve kterém jsi vyrůstal.

Pokud si nevěříš, tak často nevěříš ani své partnerce a podezíráš ji, vadí ti její minulost, kamarádi, cítíš se někým a něčím ohrožen, nadměrně vyzvídáš, narušuješ soukromí partnerky, bojíš se rozchodu, opuštění i nevěry. A nejhorší na tom je, že často k tomu ani nemusíš mít důvod.

Příčinou žárlivosti je neschopnost vážit si sám sebe, své hodnoty a považovat se za hodného lásky.

Podle výzkumu z roku 2022 mohou nejistoty ve vztahu vznikat, když jeden z partnerů nedůvěřuje sám sobě a cítí se nedostatečný pro partnerovu lásku a pozornost. Pocit ohrožení, ať už skutečný nebo domnělý, jako je například nevěra, může rovněž vyvolat žárlivost a nejistotu. Podobně může nejistotu způsobit i ztráta blízkosti a intimity nebo neschopnost plně rozvíjet vztah.

Ano, nízké sebevědomí a nejistota je ten důvod, proč se snažíš mít svého partnera a celý vztah pod kontrolou.

Kontroluješ, protože se bojíš, že o něj přijdeš, zůstaneš sám, bojíš se, že tě podvede nebo nahradí někým jiným.

Bojíš se, protože nevěříš, že jsi pro svého partnera dost dobrý, bojíš se, že přijde někdo, kdo bude pro něj lepší, hezčí, vtipnější a podobně.

Strach je vždycky skrytý pod žárlivostí, ale nikdy není příčinou v tom pravém slova smyslu.

Strach odráží vždy nějaké hlubší problémy. Například nejistoty, nízké sebevědomí, nezpracované dřívější bolestivé situace a traumata z dětství nebo dřívějších vztahů, ale také přejaté vzorce od rodičů nebo genderové přesvědčení.

Nezdravé a škodlivé genderové přesvědčení, které jsou v dnešním světě poměrně dost rozšířené a ovlivňuje nevědomě vnímání a postoj k opačnému pohlaví.

Zaměř se na svou vlastní hodnotu nezávisle na tvém vztahu. Rozpoznej a zaměř se na své pozitivní vlastnosti, silné stránky a na to, co můžeš nabídnout.

„Je těžké vyhnout se žárlivosti, jestli toho druhého milujeme více než sebe.“ —  Friedrich Von Bodenstedt

Často jsme závislí na druhých, protože nám dávají to, co si sami dát nedokážeme.

Máme pak strach, že o to přijdeme. Necháme se ovládat svým strachem, protože je tak realistický.

Čím víc tento strach krmíš, tím víc se ti zdá reálnější, a pak děláš nelogické kroky, protože si už nemůžeš pomoci.

Tvůj strach se stal pro tebe realitou, protože si investoval do strachu, že přijdeš o lásku, kterou ti druhý člověk pravidelně dává.

A ty jsi na něm závislý… na droze – na lásce druhých.

Sám si jí totiž nedokážeš dát.

Snažíš se odstranit bolest, kterou ti žárlivost vyvolává, místo toho, abys řešil skutečnou příčinu žárlivosti.

Cesta z tohoto bludného kruhu je skrze sebelásku a sebepřijetí.

Musíš změnit vztah k sobě skrze uzdravení minulosti, práci na sobě, budování zdravého sebevědomí, zpracování traumat, naučit se správně řídit své emoce a pocity.

6. Upřímná, otevřená a asertivní komunikace

Otevřená a upřímná komunikace spolu s empatií je klíčem k pochopení a řešení pocitů žárlivosti.

Komunikace je tím nejdůležitějším nástrojem pro zdravý a funkční vztah, ale bohužel zároveň také nejpodceňovanější dovedností ve vztahu.

Bohužel ze své praxe vím, že častým problémem ve vztahu je nedostatek komunikace nebo špatná komunikace, která často přispívá k pocitům žárlivosti a nejistoty ve vztazích.

Bez ohledu na to, jaký problém řešíš ve svém vztahu, vždy k jeho vyřešení budeš potřebovat upřímnou, otevřenou a asertivní komunikaci.

Asi bych měl upřesnit, že je rozdíl mluvit a správně komunikovat. To, že spolu ve vztahu s partnerem mluvíte, ještě nemusí znamenat, že někam posouváte a vyřešíte svůj problém.

Když spolu partneři nesdělují své pocity, potřeby a obavy, mohou se cítit přehlíženi nebo ignorováni, což vede k pocitům žárlivosti a nejistoty.

K překonání těchto problémů je potřeba pracovat na budování otevřené a upřímné komunikace se svým partnerem. Kde můžeš vyjádřit své obavy, potřeby, pocity a spolupracovat na stanovení hranic, budování důvěry, empatie a bezpečí ve vztahu.

Důležitým krokem k úspěšné komunikaci je schopnost umět správně zvládat a řídit své pocity a samozřejmě zdravé sebevědomí. Klíčem je asertivní komunikace, která stojí na obou zmíněných faktorech.

V opačném případě můžeš svého partnera neoprávněně obviňovat, útočit na něj, bránit se bez důvodu a vyvolávat zbytečné konflikty.

7. Minulost ti ukazuje cestu

Minulost nemůžeš změnit, ale můžeš se z ní poučit.

Ve své minulosti najdeš mnoho odpovědí na tvé otázky.

Najdeš tam mnoho kořenů a příčin problémů, které se odrážejí ve tvém aktuálním životě i vztazích.

Tvá minulost, výchova, rodiče, dřívější vztahy tě formovaly a utvářely to, kým jsi se stal nyní.

Rané pocity a strachy se mohou přenést do vztahů dospělých. Žárlili tví rodiče například někdy? Byla mezi tebou a sourozenci žárlivost? Nachytal jsi někdy své rodiče při nevěře?

Vysoce žárlivý člověk se často hluboce bojí, že bude opuštěn.

Tento strach často vznikl, když jsi byl ještě dítě a cítil se zanedbávaný, opuštěný nebo citově vzdálený od jednoho nebo obou rodičů.

Tyto rané pocity a obavy mohou být přeneseny do vztahu dospělých.

Někdy to nemusí být spojené s dětstvím a výchovou. Stačí, pokud jsi někdy v dřívějších vztazích zažil velké zklamání, zradu, nevěru ze strany bývalého partnera.

Možná si tyto nezpracované emoční bolesti a traumata neseš sebou a vnitřně ovlivňují tvou důvěru v opačné pohlaví.

Udržují tě neustále ve stavu strachu, nejistoty, stresu, úzkosti a vedou k tomu, že potřebuješ mít nad svou partnerkou kontrolu, protože se nevědomě bojíš, že se bude tato zkušenost opakovat.

Způsobují, že se nedokážeš citově otevřít svému partnerovi, protože se nevědomě bojíš zklamání, zrady, kterou si zažil v minulosti.

Možná jsi si vyvinul stejně jako já dříve nevědomý obranný mechanismus před touto bolestí a tím si zbytečně narušuješ své vztahy a nedokážeš navázat hlubší vztah a prožít hlubokou intimitu.

Ať se to může zdát jakkoliv složité nebo nemožné, existuje cesta, jak to změnit a společně to určitě zvládneme.

Někdy je problém v partnerově minulosti. Možná má za sebou bouřlivé roky nebo vztahy, ale neznamená, že takový pořád je nebo být chce.

Uvědom si, že minulé vztahy tvého partnera jsou jen jeho minulostí.

Nedělá aktivně něco, co by vyvolalo žárlivost.

Problémem je tvá reakce na jeho minulost.

Nesrovnávej se s bývalými přítelkyněmi svého přítele a jeho vztahem k nim.

Posedlost tím, zda je jeho bývalá hezčí než ty, lepší kuchařka nebo má lepší práci, si ji idealizuješ a vede to k pocitům nedostatečnosti.

Pryč s tímto srovnáváním a vytahováním minulosti. To opět odráží tvoji nejistotu, nízké sebevědomí a problém s tvou vnitřní hodnotou.

8. Změna identity

Posledním a naprosto nezbytným krokem je změna tvé identity.

Ze svého života i své praxe jsem zjistil, že vyřešení příčin a souvislostí, které žárlivost způsobují, nemusí vždy vést k jejímu plnému překonání.

I přesto může mít člověk tendenci v určitých chvílích žárlit, dělat scény, kontrolovat, hlídat, vyzvídat a zbytečně narušovat důvěru ve vztahu.

Problém je v jeho identitě.

Když žijeme dlouhé roky v toxických vztazích, s nízkým sebevědomím a žárlivostí, vytváříme tím nevědomé navyklé vzorce chování, které postupně začleníme do své osobnosti a identity.

Toto chování se stává automatickým a ovlivňuje naše myšlení, emoce, postoje, vnímání, rozhodování i reakce, ale i výběr partnerů.

I když vyřešíme trauma nebo posílíme sebevědomí, staré vzorce i reakce nám mohou zůstat a stále máme tendenci chovat se a reagovat stejně v určitých situacích.

Proto je důležité pracovat na vytvoření nové identity, aby se nové vzorce chování staly součástí tvé nové osobnosti a nahradily ty staré.

K tomu máme opravdu jednoduchý systém se strategií, kterou s konzistentní akcí vytvoříš život, který chceš a stojí za to žít.

9. Moje doporučení – tohle ti nikdo raději neřekne

Prošel jsem si peklem, ale udělalo to ze mě silnějšího člověka.

Víš, jak vzniká diamant? Vysoká teplota a extrémní tlak, takový, že si to ani nedovedeš představit. Hotové peklo. A přesně takovým peklem musíš projít, abys se stal diamantem!

Rozdíl je v tom, že ty už nemusíš prožívat stejné peklo jako já, protože máš přístup k poznatkům, nástrojům, technikám a zkušenostem, které jsem získal. Hlavně získáš systém se strategií krok za krokem, jak se zbavit žárlivosti jednou provždy.

Mohu tě provést procesem, ukázat ti, kde a jak se vyhnout největším nástrahám a jak nejlépe využít své zdroje k osobní transformaci.

Pomohl jsem sobě i mnoha svým klientům překonat žárlivost a rád pomohu i tobě.

Žádná terapie a závislost na cizí pomoci, kde budeš odkázán na terapeuta, aby ti zpracoval všechny možné situace, traumata a emoce z minulosti.

To ti v praxi a reálném životě nepomůže. Jak si chceš vybudovat zdravé sebevědomí, když budeš vždy odkázán na terapeuta, který tě mimo svou praxi nenaučí, jak se s problémy vypořádat v reálném životě?

Místo toho ti pomohu ukázat, kde jsou kořeny a příčiny tvých problémů, včetně souvislostí.

Předám ti nástroje, techniky, informace a naučím tě využívat nové dovednosti v různých situacích.

Naučím tě chytat ryby, namísto toho, abys musel neustále docházet na terapie a kupovat nové a nové ryby.

Tím získáš důvěru v sebe, své nové dovednosti a vybuduješ zdravé sebevědomí, protože to zvládneš sám a nepotřebuješ terapeuta, aby tě vodil za ručičku a dělal víceméně vše za tebe.

A víš, jak to vím? Protože jsem dříve chodil na terapie velmi intenzivně. Později jsem pracoval jako terapeut s klienty a nakonec jsem z těchto i mnoha dalších důvodů skončil.

Život je o získávání praxe a reálných zkušeností, ne o neustálém prohrabávání se v hlavě a opakovaném hledání příčin v minulosti. Tím sebevědomí opravdu nezískáš.

Kromě toho, výhody, které získáš prací na sobě, nebudou záviset na činech tvého partnera – pomůže ti to bez ohledu na to, jak vztah dopadne.

Proto se připoj do našeho kombinovaného online kurzu zaměřeného na všechny aspekty žárlivosti, který tě provede krok za krokem celým procesem. Vše s celoživotním přístupem a celoživotními aktualizacemi.

Nebo můžeš využít mého individuálního koučinku, kde se ti budu věnovat osobně přímo na míru pro tebe a tvé potřeby.

jak-prekonat-zarlivost

Online kurz zaměřený na žárlivost

Online kurz zaměřený na všechny aspekty žárlivosti, který tě vede krok za krokem. Získej kontrolu nad svou myslí i emocemi a vybuduj si zdravé sebevědomí. Nauč se pracovat se stresem a úzkostí a vyřeš všechny příčiny, traumata, potlačené emoce a souvislosti, které ti brání žít svobodně bez žárlivosti a pocitu nejistoty. Vše s celoživotními aktualizacemi i přístupem.

Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut a kouč

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky Cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní případové studie a výzkumy z oblasti duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

6 komentáøù
 1. Pavel Liška

  Děkuju za pěkný članek nemám co víc dodat děkuju vám a přeji hezký zbytek dne.

  Odpovědět
  • Jiří Čapovec

   Ahoj Pavle, moc děkujeme za zpětnou vazbu. Tobě taký přejeme hezký den. S pozdravem Jirka a Lenka 🙂

   Odpovědět
 2. Daniel

  Jako žárlivec jsem se v článku našel skoro ve všem. Problém je, že to sám nezvládnu a terapie, jak píšete, mi nepomáhá. Potřebuji vedení, no spíše rovnováhu mezi vedením a samostatností. Myslíte, že byste mi mohl pomoci?

  Odpovědět
  • Jiří Čapovec

   Ahoj Dane, v tomto případě se můžeme domluvit na individuální nabídce, která ti bude nejvíce vyhovovat. Najdeme ideální poměr pro tebe mezi vedením a samostatností přímo pro tebe a tvé potřeby. Kontaktuj nás emailem a vše spolu probereme a domluvíme. Ideálně zanech na sebe i telefonní kontakt. Budu se těšit na případnou spolupráci a přeji hezký den s pozdravem Jirka 🙂

   Odpovědět
 3. Michal Bouček

  Děkuji za článek. Zaujalo mě, jak obšírně je zde popsáno téma žárlivosti. Uvědomil jsem si, že hlavně tím přicházím o svůj čas a zanedbávám svůj život. Žárlivost směřuje mou mentální energii a pozornost směrem k partnerce, načež už mi nezbývá do budování mého života, kterého jsem se díky ní vzdal. Díky za velký aha moment, který mě donutil přehodnotit stanovisko a něco s tím udělat. Budu velice rád za vaši pomoc a vedení. Ať se daří a budu se těšit na spolupráci s pozdravem Michal.

  Odpovědět
  • Jiří Čapovec

   Ahoj Michale, děkuji za tvou zpětnou vazbu a tvůj komentář. My už jsme nyní v kontaktu a těším se na tvé další kroky a na to, co všechno dokážeš.

   Pokud budeš mít jakékoliv další otázky nebo potřebovat podporu, neváhej se ozvat.

   S pozdravem Jirka 🙂

   Odpovědět

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares