info@relaxhudba.cz

+420 739 598 094

Budování zdravého sebevědomí znamená proces sebepoznání a rozvoje, kterého nedosáhneš přes noc, spíše je tomu naopak, vyžaduje čas, úsilí a vytrvalost. Nízké sebevědomí je problém, který trápí většinu populace a drží je při zdi.

Abys dosáhl zdravého sebevědomí, můžeš začít z různých bodů. Tvé sebevědomí může být nafouknuté (umělé), přebuřené, ale také můžeš začít z pozice nízké sebeúcty. Pokud je jedno z toho tvůj případ, zvu tě, abys zůstal u čtení, protože můžeš udělat první krok, dozvědět se, co je nízké sebevědomí, jaké jsou jeho příznaky a příčiny.

Nebudou chybět ani možnosti, jak se zaměřit na budování sebevědomí a příležitost, která ti pomůže získat nástroje, techniky, informace a strategie krok za krokem pro dosažení autentického, zdravého sebevědomí pro úspěšný, šťastný a spokojený život.

Co je nízké sebevědomí

Abys pochopil, co je to nízké sebevědomí, měl bys nejprve vědět, co je to sebevědomí. Tímto způsobem chápeme sebevědomí jako soubor myšlenek, pocitů, postojů, hodnot a vjemů, které o sobě máme. To znamená, že sebevědomí bere v úvahu způsob, jakým se vnímáš, jak k sobě mluvíš, jak se k sobě chováš a jak si sám sebe vážíš.

Proto můžeš pochopit, že sebevědomí je nízké, když máš o sobě podhodnocené a negativní vnímání a souvisí s tvou hodnotou. Nízké sebevědomí má velký vliv na tvůj každodenní život. Ovlivněné budou aspekty, jako vztah k sobě samému – sebeláska, vztah k okolí, způsob, jakým vnímáš svět a jak se chováš. Tvé vnímání sebe sama a tvé hodnoty modulují tvůj postoj k sobě samému a tvému okolí, včetně vnějšího světa i tvé vnější hodnoty.

Stojí za zmínku, že zdravé sebevědomí není úspěch, který jakmile jednou dosáhneš, už nezmizí. Považuji za důležité zdůraznit, že sebevědomí je konstrukt, který se neustále vyvíjí a mění, protože jako měnící se lidské bytosti, kterými jsme, jsme také v neustálé interakci s vnějším světem a jeho vlivy. Proto je udržování zdravého sebevědomí každodenní prací. Je to cesta osobního růstu, sebepoznání, sebelásky a nakonec je to o růstovém myšlení a přístupu k sobě i životu obecně.

Pokud tedy chceš dosáhnout zdravého sebevědomí, prvním krokem bude pozorování aktuálního stavu tvého sebevědomí. Odpověz si na tyto otázky a zjisti, jak na tom jsi:

 • Jak vnímáš sám sebe?
 • Jak bys popsal svůj vztah k sobě samému?
 • Jak se cítíš, když stojíš před novou výzvou nebo úkolem?
 • Jak reaguješ na kritiku od ostatních?
 • Jak často se srovnáváš s ostatními lidmi?
 • Jak se cítíš, když se musíš postavit za své názory nebo potřeby?
 • Jak často necháváš rozhodnutí nebo názory ostatních ovlivnit své vlastní?
 • Jak se cítíš, když se ti něco nepovede nebo selžeš?
 • Jak často se rozhoduješ podle toho, co chtějí druzí a co se od tebe očekává a ne podle toho, co chceš ty?
 • Jak často se obáváš vyjádřit svůj názor nebo stát v centru pozornosti?

Odpověz si na tyto otázky a zjisti, jak na tom jsi. Jak je na tom tvé sebevědomí.

Příznaky nízkého sebevědomí

Zdravé sebevědomí je základem pevného duševního zdraví a šťastného a naplněného života. Rozpoznání příznaků nízkého sebevědomí je prvním krokem k tomu, abys s ním mohl pracovat a zlepšovat ho.

Pokud rozpoznáš některý z níže uvedených příznaků nízkého sebevědomí, je možné, že je tvé sebevědomí negativně ovlivněno, a pokud se ztotožňuješ se všemi nebo téměř všemi příznaky, měl bys to urychleně vyřešit.

1. Nenávidíš svůj fyzický vzhled nebo jeho určité části

Mít fyzické komplexy je běžné, ale je to zcela zbytečné a k tvému blahu to nepřispívá.

Nenávidět svůj vzhled, své tělo nebo jakoukoli jeho část a proto ho odmítat, je jedním z nejviditelnějších příznaků nízkého sebevědomí.

Pokud nenávidíš to, jaký jsi navenek a odmítáš to, jak aktuálně vypadáš, nebudeš se moci cítit 100% dobře a samozřejmě nebudeš moci mít nikdy zdravé sebevědomí.

2. Nemáš žádné hranice nebo jsou nesprávně nastavené

Pokud nestanovíš hranice pro ostatní nebo máš problém je nastavit ve svých sociálních vztazích, nakonec zaujmeš samolibý postoj a necháš ostatní, aby si s tebou dělali, co chtějí, aniž bys ze sebe někdy udělal prioritu ve svém životě.

Potěšit druhé a nechat je překročit tvé hranice je naprosto neslučitelné se sebeláskou. Tento postoj je výrazným příznakem nízkého sebevědomí a poškozuje tvůj život. Může tě to dovést do toxického vztahu, můžeš se lehce stát obětí manipulace a zneužívání. Někdy dokonce aniž by sis to uvědomil, protože ti to přijde naprosto přirozené, jelikož sis na tento způsob života a zacházení zvykl.

3. Neustále se kritizuješ

Když máš nízké sebevědomí, často se stává, že si ani neuvědomuješ, jak si neustále vyčítáš každé své selhání nebo vše, co podle tebe ve svém životě není v pořádku.

Tím, jak neustále kritizuješ vše, co děláš, máš pocit, že to nikdy není dost dobré, abys byl považován za hodnotného člověka. Tato neustálá sebekritika pak přispívá k pocitům deprese a špatné nálady.

4. Nemáš důvěru v sebe

Nízké sebevědomí a nejistota často jdou ruku v ruce. Mít nejistoty je v pořádku, má je každý. Problém nastává, když ti tato nejistota a nedostatek sebevědomí brání dělat věci, které se ti líbí, ze strachu, že nedopadnou dobře a ze strachu z toho, co si myslí ostatní.

Doporučuji ti přečíst si náš článek, jak neřešit, co si ostatní o tobě myslí a mít vše u prdele, kde jsem sdílel několik důležitých myšlenek a uvědomění, která mi změnila život a umožnila mi doslova odpoutat se od toho, co si ostatní myslí. Je to velmi silný a inspirativní článek se spoustou zpětné vazby.

5. Nestaráš se o své zdraví

Zanedbávání svého zdraví je obvykle známkou toho, že ti je jedno, co se s tebou děje a tedy je to známkou nízkého sebevědomí.

To ukazuje, že nepřikládáš význam svému zdraví, že ti na něm ani na svém životě a sobě nezáleží a nemáš žádné zdravé vnitřní hodnoty, protože ti je lhostejné, jestli onemocníš, zemřeš nebo budeš mít zdravotní problémy.

6. Zlehčuješ své úspěchy

Jak jsme už dříve uvedli, lidé s nízkým sebevědomím obvykle vedou vnitřní dialog založený na kritice a zaměřený na neúspěchy, což je vede k tomu, že bagatelizují své úspěchy a nechávají je bez povšimnutí.

7. Potřebuješ souhlas ostatních

Lidé s nízkým sebevědomím neustále hledají souhlas ostatních, aby se cítili hodnotní, což je vede k tomu, že se chovají jinak, než jací skutečně jsou a neustále předstírají.

Neustále předstírat, že se líbíš druhým, je nejen vyčerpávající, ale je to také popírání toho, kým skutečně jsi.

A víš co? Když na to přijde, jediný názor, na kterém záleží, je přesně ten tvůj.

8. Máš hrozný strach z odmítnutí

Potřeba souhlasu ostatních vede k tomuto znaku nízkého sebevědomí, což je strach z odmítnutí.

Tento strach může vést k tomu, že se budeš vyhýbat společenským akcím, setkávání s přáteli nebo se stýkání kvůli tomu, co si o tobě mohou myslet a protože tě nepřijímají.

Pozor, toto chování z dlouhodobého hlediska může vést až k vzniku a rozvoji sociální fobie.

9. Žárlivost

Žárlivost je vyloženě typickým příznakem nízkého sebevědomí, protože zahrnuje obavy a strachy z toho, že nejsi dost dobrý pro svého partnera, ale také strach z odmítnutí či ztráty a opuštění. To vše vede k nejistotě a žárlivosti.

Tato nejistota a pocit, že nejsi dost dobrý, často vedou k tomu, že neustále vyhledáváš ujištění a pozornost od partnera. Můžeš mít tendenci interpretovat nevinné situace jako potenciální hrozby pro svůj vztah nebo přehnaně reagovat na sociální interakce partnera s ostatními. Tento způsob myšlení může vést k neustálé potřebě kontroly a obavám, že jsi partnerem nechtěný nebo že ti je partner nevěrný, i když k tomu není žádný reálný důvod.

10. Závislost na partnerovi

Závislost na partnerovi může být způsobena nízkým sebevědomím, protože můžeš hledat potvrzení své hodnoty a bezpečí ve vztahu u partnera, místo toho, abys našel svou hodnotu a jistotu v sobě.

To může vést k nezdravé závislosti na partnerovi a strachu ze ztráty a opuštění.

Tato závislost může mít za následek, že se staneš emocionálně zranitelným a závislým na partnerově názoru, pozornosti a schválení. Můžeš začít podřizovat své potřeby, zájmy a dokonce i hodnoty partnerovým, často na úkor svého vlastního blahobytu.

Může se u tebe objevit pocit, že bez partnera nemůžeš být šťastný nebo úplný, což může vést k nadměrnému přizpůsobování se a snaze vyhovět partnerovi za každou cenu.

Další příznaky nízkého sebevědomí

Níže můžeš vidět další různé příznaky nízkého sebevědomí. Za zmínku stojí, že není nutné mít každý z nich.

 • Nerozhodnost
 • Úzkost a příznaky úzkosti
 • Pocit méněcennosti
 • Neustálá kritika
 • Jsi lehce ovlivnitelný druhými
 • Závislost
 • Potřeba externího schválení
 • Strach z neúspěchu
 • Srovnání se s ostatními
 • Pesimismus
 • Deprese a příznaky deprese
 • Pocit nedostatku kontroly a potřeba neustále mít vše pod kontrolou
 • Strach z kritiky nebo „co řeknou“
 • Přemýšlení o tom, co si druzí o tobě myslí
 • Problémy v mezilidských vztazích
 • Problém s vyjadřováním svých názorů
 • Neschopnost stát si za tím, co řekneš, a za tím, co chceš
 • Strach ze změny
 • Perfekcionismus
 • Problém s nastavením a vymezením hranic
 • Neschopnost říct ne
 • Nedůvěra
 • Žárlivost
 • Izolace
 • Problémy s emoční inteligencí (řízením emocí)
 • Zneužívání návykových látek
 • Změna stravovacího chování, spánku a sexuální sféry

priznaky-nizkeho sebevedomi-infografika-relaxhudba

Příčiny nízkého sebevědomí

Sebevědomí se začíná budovat už ve tvém dětství a v průběhu let se bude modulovat podle tvých vnitřních a vnějších zkušeností. Vezmeš-li v úvahu, že dětství je kritickým a životně důležitým obdobím, uvidíš některé z příčin nízkého sebevědomí, které se může, ale nemusí shodovat s obdobím dětství.

Příčinou nízkého sebevědomí je špatně naprogramované podvědomí, které ovládá až 95 % tvého života. Programuje se hlavně v dětství do doby 6 až 7 let, kde se vytváří modely, víry, přesvědčení, postoje, vymanění, vzorce myšlení a chování, které určují tvůj dospělý život a na které v průběhu celého života navazuješ.

Dobrou zprávou je, že podvědomé nastavení lze změnit. Pojďme se podívat, jak tedy vzniká toto nízké sebevědomí, které je odrazem špatně naprogramovaného podvědomí.

Traumatické zážitky

To, že jsi se stal obětí šikany, zneužívání (ať už sexuálního, fyzického nebo psychického), nevyřešené ztráty blízkých nebo jiných traumatických zážitků, ovlivňuje tvoje sebevědomí a projevuje se příznaky, jako je vina, bezmoc, pocit slabosti, méněcennosti a mnohé další problémy.

Studie z roku 2020 prokazuje také, že trauma, jako je rasismus, šikana a diskriminace, mají negativní vliv na sebevědomí.

Nezdravé vztahy s důležitými osobami, jako jsou rodiče nebo jiné autoritativní postavy

Vyrůstat bez bezpečných vazeb s rodiči a rodinou, ale také bez bezpečného a podporujícího prostředí, způsobí, že tvé sebevědomí bude negativně ovlivněno.

Stejně tak autoritářský nebo příliš ochranářský styl rodičovství je faktorem, který negativně ovlivňuje sebeúctu a způsobuje nízké sebevědomí. Například v některých aspektech, jako jsou pocity osamělosti, nebezpečí, závislosti na druhých a mnoho dalšího.

Kritické prostředí

Rozvoj v prostředí, ve kterém je člověk neustále kritizován, kde si neváží úspěchů, ale místo toho je za své chyby trestán, bude mít velký vliv na rozvoj nízkého sebevědomí. Nedostatek podpory, neustálá kritika a pocit, že cokoliv uděláš, je špatně, ponižování, narážky – to vše jsou faktory, které podporují rozvoj nízkého sebevědomí.

Očekávání ostatních lidí

Když se stýkáš s ostatními, mohou na tebe klást očekávání, které vytvořili oni a ne ty, ale které jsi si možná nevědomky osvojil, přičemž ostatní rozhodují o tom, kým a jak bys měl být, i když tím člověkem možná být nechceš.

Vliv sociálních síti, medii a pornografie

Nízké sebevědomí může být ovlivněno řadou faktorů, včetně vlivu sociálních sítí, médií a pornografie. Tyto faktory ovlivňují sebevědomí následujícím způsobem:

 • Sociální sítě: Sociální sítě vedou k porovnávání se s jinými lidmi, jinými životy, výdělky a ideálem krásy, což negativně ovlivňuje tvé sebevědomí. Uživatelé často vidí pouze „perfektní“ aspekty života ostatních, což vede k pocitu nedostatečnosti a nízké sebedůvěře. Důležité je si uvědomit, že lidé na sociálních sítích často sdílejí pouze vybrané momenty svého života, které nemusí a také neodpovídají realitě.
 • Média: Tradiční média často propagují určité ideály krásy, úspěchu a životního stylu, které jsou často nerealistické a nedosažitelné pro většinu lidí. To vede k pocitu, že nejsi dost dobrý takový, jaký jsi. To snižuje tvé sebevědomí, když se snažíš těmto nerealistickým standardům vyhovět.
 • Pornografie: Sledování pornografie má negativní dopad na sebevědomí, zejména pokud se stane kompulzivní nebo pokud ovlivňuje vnímání sexuálních vztahů a realistická očekávání od nich, což se děje vždy minimálně na podvědomé úrovní. Pornografie často prezentuje nerealistický obraz těla, výkonu a sexuálních preferencí, což může vést k nerealistickým očekáváním a pocitu nedostatečnosti ve skutečných sexuálních vztazích. Způsobuje poruchy erekce, předčasnou ejakulaci, vaginální suchost a posouvá hladiny dopaminu, které vedou k čím dál perverznějšímu a zvrácenějšímu sledování pornografie a vyhledávaní těchto praktik i v reálném životě.

Výsledky studie z roku 2017 ukazují, že pornografie a sexuálně explicitní materiál je spojen s nebezpečným sexuálním chováním, sexuálními normami a postoji, genderovými postoji, sebeúctou a sebevědomím, sexuální spokojeností, duševním zdravím, nejistotou a zaujatostí.

Samozřejmě existuje celá řada dalších faktorů a příčin, které způsobuji nízké sebevědomí, ale to už je spíše na samostatný článek.

priciny-nizkeho sebevedomi-infografika-relaxhudba

Jak překonat nízké sebevědomí

Podívejme se na několik způsobů, jak se vypořádat s nízkým sebevědomím a začít ho budovat a tím zlepšit svůj život, štěstí, vztahy, zdraví, hojnost a celkovou spokojenost v životě.

Podívej se na náš článek, jak si zvýšit sebevědomí, který obsahuje do detailu popsané metody, kterými je potřeba začít, abys mohl vybudovat silné, nezávislé a zdravé sebevědomí. Jde o první kroky zaměřené na vnitřní sebevědomí, které je nutné dodržet, jinak žádné tipy na vnější sebevědomí nebudou fungovat a dokonce ani níže uvedené kroky nebudou fungovat dlouhodobě.

Čeká na tebe v tom článku skutečné probuzení.

1. Sebepoznání

Práce na sebevědomí spočívá v poznání sebe sama. Sebepoznání je klíčové pro rozvoj tvých dovedností, sebevědomí i celkové kvality života.

Musíš zjistit, kdo skutečně jsi, kým chceš být a kam chceš směřovat. Musíš najít smysl života, něco, co tě baví a naplňuje. K tomu potřebuješ odhalit své silné stránky, které budeš rozvíjet a na druhou stranu odhalit své slabé stránky, které se musíš naučit přijmout.

2. Postarej se o svůj vnitřní dialog a sebekritiku

Když máš nízké sebevědomí, dialog, který vedeš sám se sebou, bývá kritický, náročný a negativní. Výroky jako „Jsem k ničemu, ošklivý, divný a neschopný“, nebo tohle: „Je normální, že mě nikdo nemiluje, když nestojím za nic“. „Nic nedělám dobře“. „Měl bych být lepší“ … jsou převládající a vytvářejí ještě větší nepohodlí a ještě více upevňují tebe i tvé podvědomí v nízkém sebevědomí.

Proveď tedy změnu a uprav tento dialog, mluv sám se sebou, jako bys mluvil s osobou, kterou miluješ a respektuješ. Můžeš k tomuto použít také afirmace a podpořit to i vizualizací.

3. Uzdravení traumat a minulosti

Traumata a minulé negativní zkušenosti mají výrazný vliv na formování tvého sebevědomí. To, jak jsi byl v minulosti vnímán a jak jsi prožíval určité situace, ovlivňuje tvé vnímání sebe sama, tvých schopností a tvé hodnoty.

Tento vnější vliv se postupně ukládá do tvého podvědomí a stává se součástí tvých vnitřních přesvědčení a názorů o sobě, což nakonec ovlivňuje tvé chování a rozhodování.

Je zásadní tyto traumata a minulé zkušenosti uzdravit a vyřešit, protože dokud jsou tyto negativní vzory uložené ve tvém podvědomí, budou ovlivňovat tvé sebevědomí, rozhodování a interakce s okolním světem.

Nevyřešené emoční problémy často vedou k opakování destruktivních návyků a chování, což dalšímu růstu sebevědomí brání.

Výzkum z roku 2022 potvrzuje, že oběti traumatu v dětství vykazují nízké sebevědomí a prožívají deprese a úzkost.

Proto ti doporučujeme náš online program Cesta sebelásky, který tě povede krok za krokem napříč všemi aspekty sebelásky, sebepřijetí a sebevědomí. Začínáme od těch nejdůležitějších aspektů, jako je uzdravení traumat, minulosti, přejatých vzorců myšlení i chování a přeprogramování podvědomí. Navazujeme dalšími pokročilejšími strategiemi pro budování sebevědomí, růstového myšlení, sebepoznání, rozvoje silných stránek a mnoho dalšího.

Najdeš tam videa, techniky, nástroje, strategie, meditace, nahrávky a mnoho dalšího. Vše s celoživotním přístupem a celoživotními aktualizacemi.

4. Přijetí a soucit

Přijmout chyby, věci, které by se daly zlepšit, že nejsi (a nikdo není) dokonalý. Přijímání na základě soucitu, nikoli trestání nebo devalvace, ani kritika nebo osočování. To jsou důležité aspekty a postoj, který bys měl k sobě zaujmout a rozvíjet.

5. Péče o sebe

Pokud se podceňuješ, můžeš si myslet, že nejsi hoden náklonnosti a lásky, natož aby sis náklonnost a lásku dával.

Takže pryč s tímto přístupem. Věnuj sobě kvalitní čas a péči, dělej činnosti, které považuješ za přínosné, sdílej čas s lidmi, kteří tě inspirují, podporují a motivují, respektuj svůj čas a svůj prostor. Postav jednoduše sám sebe na první místo!

6. Přestaň se srovnat s ostatními

Když se porovnáváš s ostatními, zaměřuješ se pouze na aspekty, které hodnotíš jako pozitivní a které bys chtěl mít, proto se zaměřuješ na to, co je na druhém žádoucí a upozorňuješ na své nedostatky.

Nikdy se s nikým nesrovnávej. Jediná osoba, se kterou bys se měl srovnávat, jsi ty sám včera, abys byl každý den lepší než tvé minulé já. 

jak-prekonat-nizke-sebevedomi-infografika-relaxhudba

7. Stanov si hranice a nauč se říkat NE tomu, co ti nepřispívá

Stanovení hranic a schopnost říkat „ne“ jsou klíčové aspekty pro budování a udržení zdravého sebevědomí. Když si stanovíš hranice, jasně definuješ, co je pro tebe přijatelné a co už přesahuje tvé limity. Toto je zásadní pro tvé osobní blaho a sebeúctu.

Naučit se říkat „ne“ věcem, které ti nepřispívají, znamená respektovat své vlastní potřeby a hodnoty. To je signálem, že si ceníš svého času a energie. Často se obáváš odmítnutí, protože nechceš zklamat ostatní nebo se bojíš konfliktu. Nicméně říkat „ne“ neznamená být sobecký – jde o udržení zdravého sebevědomí a osobní integrity.

Pamatuj, že každé „ne“ něčemu, co ti nepřináší radost nebo růst, je současně „ano“ věcem, které podporují tvůj osobní rozvoj a štěstí. Postupně se tak stáváš silnější a sebejistější osobou, která dokáže efektivněji spravovat svůj čas a energii, což je základní kámen pro zdravé sebevědomí.

8. Převezmi zodpovědnost za změnu

Beze změny není zlepšení a ty jsi ten, kdo musí udělat první krok. Musíš na sobě pracovat, být konzistentní a vytrvalý. Hledej svou motivaci ke změně, čeho bys chtěl dosáhnout, jak by tě to ovlivnilo, co nebo koho k tomu potřebuješ. A pusť se do práce.  

9. Dej sbohem toxickým lidem

Když je tvé sebevědomí poškozené a nízké, máš tendenci přijmout submisivní roli a lpět na vztazích i s vědomím, že pro tebe nejsou prospěšné. Opuštění toxických vztahů a lidí tě osvobodí.

Nezapomeň, že jsi průměrem 5 lidí, se kterými trávíš nejvíce času. Je nejvyšší čas odstranit všechny toxické, negativní lidi ze svého života, kteří si neustále stěžují, vidí všechno černě, okrádají tě o energii, ponižují tě a mají negativní vliv na tebe i tvůj život.

10. Přeprogramuj své podvědomí

Přeprogramování podvědomí je mocný nástroj pro zvýšení sebevědomí. Tvé podvědomí ukládá vzorce myšlení a chování, které tě formují. Často jsou tyto vzorce založené na starých zkušenostech a mohou tě omezovat. Přeprogramováním podvědomí můžeš nahradit negativní přesvědčení pozitivními, které pracují pro tebe a podporují tvé sebevědomí, sny a cíle v životě.

Meditace a vizualizace jsou účinné metody pro přeprogramování podvědomí.

Ale můžeš využít náš komplexní a zároveň jednoduchý systém pro přeprogramování podvědomí, který obsahuje vedené meditace, nahrávky pro přeprogramování podvědomí, techniky, nástroje a strategie, které tě povedou krok za krokem. Vše sdílíme v našem online programu Cesta sebelásky.

11. Spoj se se svými potřebami a cíli

Už dost. Přestaň se soustředit na ostatní, na to, co potřebují, nebo jak bys jim mohl pomoci.

Je čas vrátit se k sobě, k tomu, co potřebuješ a chceš. Znovu se spoj se svým nitrem a pečuj o sebe, vyživuj se a zaměř se na sebe. Postav sám sebe na první místo.

12. Pusť se z očekávání ostatních lidí

Ty jsi ten, kdo řídí svůj život, vzdej se očekávání, která do tebe ostatní vložili, a jdi po cestě, kterou chceš.

Je to tvůj život, tvá pravidla, tvé rozhodnutí. Začni žít podle toho, co chceš ty, a vykašli se na to, co chtějí ostatní.

13. Změna identit (pracovní název)

Tvorba nové identity je náš komplexní, velice rychlý, účinný a trvalý systém – strategie pro změnu všech klíčových faktorů při budování sebevědomí, protože to, jak se vnímáme, ovlivňuje vše, co děláme.

To nezahrnuje pouze to, jak se cítíš ve vztahu k sobě, ale také, jak reaguješ na životní situace, jak se rozhoduješ a dokonce i to, jakým způsobem komunikuješ s ostatními.

Jestliže se vidíš jako někdo, kdo není hoden lásky, úspěchu nebo štěstí, tvé podvědomé myšlenkové a behaviorální vzory to budou reflektovat. Tvá sebejistota a sebedůvěra je tak jako odrazový můstek ovlivněn tímto vnímáním sebe sama.

Naopak, když se vidíš jako silná, nezávislá a sebevědomá osoba, budeš také tak jednat. To vytváří pozitivní spirálu, která vede k ještě většímu sebevědomí a osobnímu růstu.

Výzkum z roku 2021 potvrzuje, že identita má klíčový vliv na to, jak se vnímáme a na kvalitu našeho života. Tento faktor se také významně odráží na našem sebevědomí.

K tomu, aby sis mohl vytvořit novou, pozitivní identitu, je nezbytné zpracovat a případně přeformulovat hluboko zakořeněné přesvědčení a hodnoty.

To často zahrnuje přepracování negativních myšlenkových vzorů, zvládání traumat a překonání strachů, což je náročný proces, který ale vede k trvalým a stabilním výsledkům.

Celý hloubkový systém přetvořen do jednoduché strategie s praktickými nástroji, metodami a informacemi, strukturovaných do jednoduché strategie, s tebou budeme sdílet v našem online programu Cesta sebelásky.

14. Požádej o odbornou pomoc

Přijetí toho, že potřebuješ pomoc, je aktem sebelásky a podpoří zlepšení tvé sebeúcty. Pokud chceš udělat krok vpřed ke zlepšení života, nabízíme ti naši online koučovací službu nebo online program, abychom společně pracovali na přesvědčeních, která tě omezují, a na dalších aspektech, které poškozují tvé sebevědomí.

jak-prekonat-nizke-sebevedomi

Cesta Sebelásky

Objev v sobě tu mysteriózní sílu své vlastní hodnoty a sebevědomí, která ti pomůže se osvobodit od pout vnějšího světa a názorů ostatních. Přihlas se k našemu online programu Cesta sebelásky a začni svůj nový život, po kterém tolik toužíš.

Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut a kouč

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

0 Komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares