info@cestarelaxace.cz

+420 739 598 094

Toto je kompletní průvodce, který tě naučí, jak správně vytvářet a používat afirmace ve svém životě a vytěžit z nich maximum. Najdeš zde i vědecké studie a výzkumy, které potvrzují skutečnou účinnost afirmací a také přehlednou infografiku, která tě povede krok za krokem k vytvoření správných tvrzení pro přeprogramování podvědomí.

Na závěr najdeš příklady pozitivních tvrzení, které můžeš použít ve svém životě, nebo se jimi inspirovat a vytvořit si vlastní. A také si řekneme, proč tato technika nefunguje všem a představíme ti nejúčinnější a nejrychlejší způsob programování mysli na světě.

Co jsou to afirmace?

Afirmace patří mezi ty opravdu nejjednodušší metody pro přeprogramování podvědomí. Na druhé straně jde o velmi zdlouhavý proces a proto ti v tomto článku představíme rychlejší a efektivnější způsob využití afirmací, který má trvalé výsledky. Jsou to krátké pozitivní tvrzení (věty), které je nutné neustále a co nejčastěji opakovat, protože postupně přeprogramují tvé podvědomí a vytvoří nové pozitivní víry, programy a přesvědčení. To vede k vytvoření nových modelů a vzorců myšlení, chování a návyků, které vedou ke změně. Tímto způsobem se buduje pozitivní myšlení a pozitivní přístup k životu.

Slova, které dohromady skládají celou afirmací automaticky vyvolávají a vkládají do mysli odpovídající vnitřní obrazy, které inspirují, povzbuzují a motivují k akci, ale i k zhmotnění našich snů a přání. POZOR opakování afirmace může pomoci zvýšit tvou motivaci a sebevědomí, ale přesto musíš sám podniknout určité kroky. Zkus myslet na afirmace jako na krok ke změně, ne na změnu samotnou. Nezapomeň, že akce je klíčová a bez ní to prostě nepůjde.

Afirmace by měli spíše být brány jako svépomocnou technikou (strategií) používanou k podpoře sebevědomí a víry ve vlastní schopnosti. Tyto jednoduché pozitivní prohlášení pomáhají přesunout tvou pozornost od vnímaných selhání nebo nedostatků a nasměrovat tvou pozornost k tvým silným stránkám jako těm, které už máš a těm, které chceš rozvíjet.

Jak fungují afirmace?

Neuroplasticita neboli schopnost vašeho mozku měnit se a přizpůsobovat se různým okolnostem během tvého života nabízí určitý potenciál a možnosti, které ti pomohou porozumět nejen tomu, proč afirmace fungují, ale také jak je zefektivnit.

Náš mozek nedokáže rozlišit skutečnou realitu od představivosti, což může být velmi užitečné. Jinými slovy, pokud si něco představujeme, tak náš mozek nedokáže rozlišit, jestli jde o představu, nebo realitu a bere to jako skutečnost a jedná podle toho. Na této bázi funguje vizualizace a také částečně afirmace.

Afirmace jsou velice osvědčenou metodou sebe-vylepšení pro jejích schopností přetvářet náš mozek a měnit strukturu nervových buněk a jejich spojů (synapsí). V praxi to znamená, že vytvoří nové synapse (spoje mezi neurony v mozku) pro vytvoření “pozitivního myšlení.” V posloupnosti našich myšlenkových a řečových akcí mají afirmace hlubokou rolí, protože, přerušují vzory negativních myšlenek, návyků, způsobu chování a negativní řeči (sebekritiky), které vedou k negativní akci.

Náš mozek je plastický a to znamená, že se může kdykoliv doslova přesíťovat. Tím se změní propojení synapsí a to vytvoří nový způsob myšlení, chování a přesvědčení, což se projevuje na naších návycích a celém našem životě. Není úžasné, že tak jednoduše můžeme změnit svou vlastní realitu a postoje k vnějšímu světu jednoduchou změnou v naší mysli?

Vytvoření mentální představy o tom, jak něco děláš – jako je zvládnutí náročného pohovorů, velké firemní prezentace nebo překonání strachu – aktivuje přesně ty stejné oblastí mozku, které by se zapojily, kdybych to skutečně prožívaly.

Pravidelné opakování potvrzujících prohlášení o sobě může povzbudit tvůj mozek, aby tyto pozitivní afirmace bral jako fakt. Když opravdu věříš, že něco dokážeš, tvé činy tuto skutečnost často následují.

nejsilnejsi-podprahove-afirmace

JAK SPRÁVNĚ VYTVÁŘET A POUŽÍVAT AFIRMACE

Aby mohli afirmace správně fungovat, musí být vytvořený co nejvíce na míru pro konkrétní problém. Čím cílenější (konkrétnější) bude afirmace tím lepších a rychlejších výsledků dosáhneme. To znamená žádné obecné tvary jako například:

 • Jsem zdravý
 • Všechno je super
 • Jsem bohatý
 • Já jsem dokonalý
 • Jsem úspěšný

To moc dobře fungovat nebude. Další krok je identifikovat své negativní programy, víry a přesvědčení, které ti poškozují život. To ti pomůže odhalit příčiny tvých problémů a následně vytvořit ideální afirmace, které ti pomohou s přeprogramování podvědomí a následnou změnou ve zvolené oblasti života. Více o tom jak správně vytvářet a používat afirmace najdeš ve videu níže, kde máš návod krok za krokem. A také můžeš použít naši infografiku v další části tohoto článku, která tě povede opět krok za krokem k tvorbě a použití správných tvrzení (sugescí).

Tvorba a použití

 • Afirmace musí být VŽDY v přítomném čase. Pokud použiješ tvrzení: Chci být bohatý – je to stále budoucnost a vždy to budou budoucnost a nic se nestane. Proto použij afirmaci: Jsem bohatý, Jsem zdravý a podobně.
 • Afirmace nesmí být nikdy v záporu. Nechci být nemocný – vesmír nerozumí slovům ne – nechci a ne- nemám. Zákon přitažlivosti ti dopřeje to na co se zaměřuješ bez ohledu na to zda to chceš, nebo ne. Pro vesmír je to jako by jsi říkal: chci být nemocný a následně si nemoc přitáhneš do svého života. Správná afirmace je : Já jsem zdravý
 • Afirmuj si raději krátce a výstižně: Jsem pozitivní, jsem úspěšný, jsem bohatý. Nic dlouhého složitého ani žádná souvětí a podobně.
 • Nejlépe začínej své tvrzení se slovy Já… Já jsem… Já mám… Jde o nejsilnější slova, které můžeš použít pro manifestaci.
 • Afirmací musíš prociťovat…musíš jí prožívat a cítit pozitivní emoce jako by jsi už danou věc měla, nebo žil život jaký chceš. Musíš mít pocity jako by to už bylo součástí tvého života. Začni si užívat emočně každé afirmační slovo.
 • Musíš své afirmací věřit. Málo kdo uvěří afirmaci: Jsem bohatý, když vydělává 15 tisíc korun měsíčně. Nejlépe si proto zvol afirmaci: Jsem bohatší a bohatší, jsem každým dnem úspěšnější, mé příjmy se neustále zvyšují. Tomu už věříš ne?
 • Afirmuj si několikrát denně, polep si notebook, lednici, zrcadlo, dveře nebo cokoliv jiného, kde trávíš nejvíce času každý den, aby jsi měl afirmace neustále na očích. Zkrátka nalep to tam, kam se nejvíce koukáš.

BONUS

Použij naše bonusové kroky a tipy pro ještě rychlejší, mocnější a účinnější výsledky.

 • Nejsilnější je si afirmaci říkat těsně před spaním, protože se tvé podvědomí bude tímto zabývat celou noc.
 • Další skvělý způsob jak můžeš využít techniky afirmací je opakovat si je, nebo si opakovat mantry v průběhu meditace, protože budeš hluboko v sobě a napojen na svůj vnitřní zdroj. Tím, že budeš v kontaktu se svým vnitřním zdrojem tak účinky afirmací budou ještě účinnější, jelikož si ve stavu alfa až théta a tím pádem dochází k snadnějšímu programování podvědomí.
 • Přidej si afirmace na nástěnku snů a vizí a spoj tuto metodu s vizualizací tvého vysněného života.

 

afirmace-infografika

NA CO VŠE LZE AFIRMACE POUŽIT

Pomocí této metody lze změnit kompletně celý svůj život. Ano může to trvat dost dlouho, ale funguje to. Lze přetvářet svou realitu a to doslova ve všech oblastech života. Můžeš si pomocí této techniky zvýšit sebevědomí, budovat svou vnitřní hodnotu, získat více peněž, lepší práci, přitáhnout si partnera, manifestovat své cíle a sny, rozvíjet své silné stránky a dovednosti, ale také to může být skvělý pomocník jak se naučit něco nového, jako je nová dovednost. Dokonce se pomocí této metody můžeš zbavit stresu, zlepšit své zdraví a dokonce je to skvělý způsob jak zhubnout a začít žít zdravěji. Je to v podstatě univerzální metoda, kterou lze použít TÉMĚŘ na cokoliv.

CO AFIRMACE DĚLAJÍ?

 • Motivují a inspirují.
 • Udržují tvou mysl zaměřenou na tvůj cíl.
 • Ovlivňují podvědomí a aktivují jeho sílu.
 • Mění způsob, jakým přemýšlíme a jak se chováme. Dále vytváří nové víry a přesvědčení, podporují vytváření nových návyků.
 • Pozitivní výroky způsobují, že se cítíme pozitivní, energičtí a aktivní, a proto mám umožňují lépe přeměnit náš vnitřní a následně i vnější svět.
 • Jde o nejjednodušší způsob jak aktivovat zákon přitažlivosti a proces manifestace.
 • Povzbuzují k vytváření akce.
 • Dokážeme si pomocí nich přitáhnout do svého života, lidí, situace a zkušenosti, které vedou k dosažení snů a cílů.

Možnosti jsou praktický neomezené a záleží jen na tobě, jak je využiješ.

VÝHODY KAŽDODENNÍHO POUŽÍVANÍ

Při každodenním a pravidelném využívaní této techniky, dosáhneš lepší a větší povědomí o svých myšlenkových procesech. To ti umožňuje lépe rozpoznat a pracovat s negativními myšlenkami hned při jejich vzniku. Tím se zlepší tvou sebekontrolu i tvé sebepoznání, což ti umožňuje lépe pochopit kdo jsi, kým chceš být a co ve skutečnosti chceš ve svém životě.

Pravidelná praxe tě znovu spojí s pocity vděčnosti. Právě vděčnost posílí tvůj pohled na všechny pozitivní stránky tvého života. To má za následek zvýšení tvého vnitřního štěstí, ale také tvých vibrací. Afirmace a obecně naše podprahové nahrávky jsou jednou z nejlepších cest, jak být šťastný a spokojený v životě. Přestaneš se zaměřovat na nedostatek a začneš žít v realitě plné hojnosti. Koneckonců i mnoho vědeckých výzkumů a studií potvrzuje, že optimističtí a šťastní lidé mají lepší nejen fyzické, ale i duševní zdraví. To vše vede k delšímu životu plnému zdraví, štěstí a pohody.

Každodenní používání této techniky aktivuje zákon přitažlivosti a bude udržovat tvé zamření na tvé sny a cíle. To ti pomůže manifestovat tvé cíle a sny pomocí zákonů přitažlivosti mnohem rychleji.

Nakonec ti pravidelná praxe může pomoci cítit se lépe, lépe zvládat stres, úzkosti a negativní myšlenky a také snížit fyzickou bolest, zvýšit tvé sebevědomí, rozvinout tvé silné stránky a nové dovednosti a mnoho dalšího.

Afirmace (ne)fungují?

Každodenní a pravidelné používání afirmací má mnoho úžasných výhod a pozitivních účinků na tvůj život a všechny jeho oblasti. Na druhou stranu je to velmi pomalá metoda, která vyžaduje neustálé opakování a to dlouhodobě (několik měsíců a někdy i let). Dokonce někdy ani tehdy nedosáhneme požadovaných výsledků a vidíme jen malé pro nás nedostatečné zlepšení, nebo dokonce někdy žádné viditelné výsledky. Na některé problémy to jednoduše fungovat nebude a bude to chtít jít mnohem hlouběji.

Pokud to shrneme, tak můžeme s jistotu říct, že na jedné straně jde o velmi jednoduchou metodu, kterou zvládne praktický každý. Ale má to háček. Háček je v tom, že to může trvat několik měsíců až let a i přes to si nemůžeme být jisti, že dosáhneme požadovaných výsledků. Proto můžeš zvolit jinou cestu a tou je cesta jistoty.

Nejúčinnější a nejrychlejší způsob programování mysli na světě

Proto jsme vyvinuli nejúčinnější a nejrychlejší metodu programování mysli na světě. Jde o naše speciální nahrávky jako je programování mysli, podprahové sugestivní nahrávky a hypnoterapeutické nahrávky, které velmi snadno, rychle a praktický bez námahy přeprogramují tvé podvědomí. Stačí k tomu jen pravidelné pasívní poslouchání. Nahrávky fungují tak, že smažou negativní programy, víry a přesvědčení z tvého podvědomí, které poškozují tvůj život. To je ten neviditelný plot, který tě drží v průměrnosti a nedovoluje ti získat od života více. Následně vytvoří nové pozitivní programy, víry a přesvědčení, které nahradí ty staré negativní a vytvoří nové modely a vzorce myšlení, chování a návyky. To vše změní způsob jakým myslíš, jak se cítíš, jak se rozhoduješ a co děláš. Výsledky jsou snadné, rychlé a hlavně trvalé a pozor praktický bez námahy. Tyto nahrávky používáme v našich online kurzech i proto máme tak úžasné výsledky a tolik spojených klientů.

nejsilnejsi-podprahove-afirmace

U nás si můžeš vybrat přesně to, co ti bude vyhovovat. Jelikož používáme v našich online kurzech tyto nahrávky, tak se můžeš podívat na naši nabídku online kurzu. Dále máš možnost si koupit jednotlivé nahrávky a sady nahrávek, které už máme vytvořené. A pro náročné nebos specifické problémy pro tebe můžeme vytvořit nahrávku na míru přímo pro tvé potřeby.

VĚDECKÉ STUDIE

Existuje celá řada různých vědeckých i lékařských výzkumů, které potvrzují skutečnou sílu a moc afirmací a jejich vliv na náš život a to v mnoha oblastech života. První vědecká studie potvrzuje fakt, že afirmace mění strukturu našeho mozku a vytváří nový způsoby, které přetváří naši realitu podle nově vytvořených způsobů myšlení, chování, vír a přesvědčení. To vede k vytváření nových modelů a vzorců myšlení, chování a návyků.

V jiné publikované studii vědci zjistili, že použití afirmací může zvýšit sebedůvěru a zlepšuje sociálních interakcí ve vztazích, což může velmi pomáhat například při sociální fobii. A také snadnější a lepší navazování vztahů a chování ve vztahu.

Vědci zjistili v jedné studii, že afirmace lze také použít ke zlepšení řešení problémů pod tlakem a stresových situacích a také zlepšení tvořivosti. A hlavně tyto pozitivní potvrzení pomáhají lépe zvládat stres i úzkosti.

Výzkumy ukazují, že používáním této techniky můžeš výrazně zvýšit a zlepšit dovednosti k řešení problému. Tato technika ti pomůže lépe pracovat pod tlakem a zvládat stres v každodenním životě. Může se ti to hodit například při pracovním pohovoru a podobně.

Zde zase můžeme vidět vliv této metody na naše zdraví, kdy v této ukázkové vědecké studii, která ukazuje jak pomocí afirmací lze změnit způsob chování, což má za následek zlepšení zdravotního stavu a zkrácení doby rekonvalescence.

Příklady správných afirmací

Pro lepší představu a inspiraci můžeš využít naše příklady afirmací, které jsou rozdělený do jednotlivých oblastí života. Můžeš využít naše afirmace, nebo si můžeš vytvořit zcela vlastní afirmace. Ale nezapomeň, že rychlejších, lepších a hlavně trvalých výsledků dosáhneš pomocí našich podprahových nahrávek a programování mysli.

Zdraví

 • Jsem zdravý a plný energie
 • Jsem dokonale zdravý.
 • Moje tělo se neustále a přirozeně regeneruje.
 • Jsem zdravý.
 • Každá buňka v těle je zdravá, uvolněná a plná energie.
 • Moje mysl a tělo je v naprosté harmonii.
 • Jsem vitální a plný energie.
 • Cítím se plný energie.
 • Miluji svoje tělo takové jaké je.
 • Jsem plný síly a zdraví.
 • Mám radost ze života a užívám si každý den.
 • Jsem naprosto uvolněný a klidný.
 • Uvolňují veškeré napětí ze své mysli a těla.
 • Snadno a rychle překonávám stresové situace.
 • Uvolnění stresu je snadné.
 • Jsem v harmonii a rovnováze.
 • S každým hlubokým nádechem mě zaplavuje klid.
 • Jsem klidný a uvolněný ve všech situacích.
 • Moje svaly jsou uvolněné.

Peníze

 • Každý den se stávám bohatším a bohatším.
 • Stále objevuji nové zdroje příjmů.
 • Peníze přicházejí ke mně snadno a bez námahy.
 •  Jsem v souladu s energií bohatství a hojnosti.
 • Vše, co potřebuji k vybudování bohatství, mám právě teď k dispozici.
 • Jsem otevřený přijímání všeho bohatství, které mi život přináší.
 • Do mého života právě teď proudí hojnost peněz.
 • Jsem bohatý.
 • Přirozeně přitahuji peníze.
 • Jsem vděčný za všechno, co dostávám.
 • Vyzařují bohatství, hojnost a prosperitu.
 • Jsem finančně svobodný
 • Moje příjmy se neustále zvyšují.
 • Můj příjem se neustále zvyšuje.
 • Jsem magnet na peníze.
 • Mám moc vytvářet úspěch a budovat bohatství.
 • Peníze k sobě přitahuji snadno a bez námahy.

Sebeláska a vztahy

 • Miluji se a přijímám se taková jaká jsem.
 • Jsem otevřený/á lásce ve všech jejich podobách.
 • Láska je všude kolem mě.
 • Dávám a přijímám lásku svobodně a s radostí.
 • Jsem milován.
 • Přirozeně vyzařují lásku.
 • Zasloužím si lásku.
 • Jsem krásná.
 • Miluju své tělo a vše, co dělá pro mě.
 • Odpouštím sám sobě.
 • Jsem magnetem lásky.
 • Můj vztah s mým tělem je dokonalou harmonií.
 • Láska ke mě se ke mně přichází s lehkostí.
 • Jsem dokonalý, takový jaký jsem.
 • Do mého života přitahuji báječné lidi.
 • Obklopuji se láskou, pozitivní energií.

Práce a kariéra

 • Je to tak snadné a zábavné najít dobrou práci.
 • Přitahují příležitostí k úžasné a dobře placené práci.
 • Miluji a užívám si svou práci.
 • Mám vše, co potřebuji, abych vytvořil své vlastní příležitosti.
 • Věřím, že moje cesta mě vede k úspěchu.
 • Zasloužím si novou práci.
 • Jsem magnet na úspěch.
 • Věřím, že mám vše, co potřebuji k úspěchu.
 • Můj šéf oceňuje práci, kterou dělám.
 • Moji klienti mě oceňují a oceňují mou práci.
 • Jsem vděčný za všechny své úspěchy.
 • Přitahují si nové klienty každý den.

Ostatní

 • Můj život je nádherný.
 • Přijímám své nedokonalosti s láskou.
 • Jsem šťastný za úspěch ostatních lidí.
 • Úspěch někoho jiného mě posiluje.
 • Dovolím si říct ne, když to říká moje intuice.
 • Obklopuji se pozitivními lidmi.
 • Vítám pozitivní vibrace do mého života.
 • Vypadám dobře a cítím se skvěle.
 • Jsem atraktivní.
 • Každý den mého života je plný radosti a lásky.
 • Snadno a rychlé splňují všechny své cíle.
 • Vidím krásu ve všem kolem sebe.

Vyber si a začni ještě dnes a nebo využij našich speciálních nahrávek a systému, jelikož jde o nejúčinnější a nejrychlejší způsob programování mysli na světě a to praktický bez námahy a tvého aktivního zapojení.

nejlepsi-afirmace
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut a kouč

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

0 Komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares