info@relaxhudba.cz

+420 739 598 094

Mužská žárlivost mi v minulosti zničila několik vztahů a způsobila v některých vztazích poměrně zásadní toxické prostředí.

V tomto článku se zaměříme na mužskou žárlivost a konkrétně na to, jaký typ mužů žárlí mnohem více než ostatní.

Rozeberme si příznaky mužské žárlivosti, popíšeme, jak poznat, že muž žárlí, a jaké chování to obvykle provází. Zároveň se podíváme na to, co signalizuje, když muž žárlí.

Budu s tebou sdílet své zkušenosti ze své celostní koučovací praxe s klienty, kde právě žárlivost řešíme jako nejčastější problém ve vztazích. Také se s tebou podělím o mé osobní zkušenosti a poznatky ze života, kdy jsem si sám prošel žárlivostí.

Kdo jiný by mohl lépe pochopit mužskou žárlivost než ten, kdo se kvůli ní vydal na 15 km pěší cestu uprostřed noci za svou partnerkou, aby ji zkontroloval a udělal scénu…

I přesto, že jsem druhý den musel jít do práce.

Absolvoval jsem mnoho terapií, a přesto mi žárlivost zničila několik dalších vztahů, způsobila mnoho stresu a úzkosti.

Nakonec se mi podařilo tohoto démona vyhnat z těla a najít svůj vnitřní klid.

Pochopil jsem žárlivost na základě své osobní zkušenosti a díky dalším zkušenostem mých klientů a práci s nimi se mi povedlo vytvořit jednoduchý systém, jak překonat žárlivost.

Na první pohled se to může zdát jako složitý neřešitelný problém. Ale pokud máš správné nástroje, vedení a strategii krok za krokem, zvládneš to i ty.

Mužská žárlivost – Jaký typ mužů žárlí?

Mužská žárlivost se poměrně značně liší od té ženské.

Muže vedou zcela jiné důvody k tomu, že žárlí, a také se to u nich projevuje jiným způsobem než u žen.

Studie z roku 2020 provedená na heterosexuálních vztazích zjistila, že muži mají tendenci pociťovat žárlivost na dominanci třetí strany a více se obávají sexuální nevěry, zatímco ženy mají tendenci pociťovat žárlivost na atraktivitu třetí strany a více se obávají emocionální nevěry.

I přesto, že žárlivost je velice individuální, existují určité předpoklady, které způsobují, že určitý typ mužů bude žárlit mnohem více či intenzivněji než ostatní.

Muži s nízkým sebevědomím

Nejistota a nízké sebevědomí je nejčastější a zároveň hlavní příčinou žárlivosti. Nejpočetnější skupina mužů, kteří bývají žárliví, jsou právě ti, kteří jsou si nejistí, mají problémy s nízkým sebevědomím.

Studie potvrzuje, že žárlivost je spojená s nízkým sebevědomím.

Tito muži si nejsou jisti sami sebou ani svou pozicí a mají strach, že o ženu přijdou.

To byl i můj případ před mnoha lety, kdy jsem se snažil absolutně kontrolovat své partnerky a vědět o všem, co kde a s kým dělají.

Protože jsem se bál, že mě opustí, nahradí, najdou si někoho jiného a lepšího. Nebyl jsem si jistý sám sebou, svou mužskou energií, svou pozicí ve vztahu ani v životě.

Jak může žena následovat muže, který nemá zdravé sebevědomí, není rozhodný a neví, kam směřuje? Muže, který neumí zvládat své emoce a je vznětlivý, cholerický, výbušný a tím pádem pro ni i okolí nebezpečný a často i toxický?

Na druhou stranu někdy mohou muži své nízké sebevědomí a nejistotu skrývat za úspěch, postavení, moc, dominanci, bohatství a další na první pohled přitažlivé hodnoty.

Často tito muži jezdí v luxusních autech, nosí značkové oblečení a hodinky… čímž si jen kompenzují a zakrývají své nejistoty, nedostatek mužnosti, nízké sebevědomí a podobně.

Muži v ženské (pasivní) energii

Muži, kteří jsou ve ženské energii a tudíž více pasivní, mohou mnohem více a otevřeněji žárlit na muže v mužské energii, kteří se pohybují okolo partnerky.

Muži v pasivní ženské energii více emočně investují do toho, jak jsou vnímáni svou partnerkou.

Každý muž se ve vztahu potřebuje cítit být potřebný.

Jenže u pasivních mužů v ženské energii se potřeba být potřebný projevuje jako závislost na emoční a citové zpětné vazbě a ujištění, že jsou milováni a oceněni.

Nehledě na to, že skutečná potřeba cítit se potřebný ve vztahu vychází z tradiční mužské role – muže v mužské energii, který je rozhodný, asertivně dominantní, podporuje, ochraňuje a zabezpečuje partnerku i rodinu, ale pro muže v pasivní ženské energii není tato role přirozená.

Jenže když nejsou tyto potřeby naplněné, chybí tam tradiční mužské rysy a kvality, vytváří to pocity nejistoty a vzniká žárlivost, zejména pokud muž vnímá, že jeho partnerka může najít tyto kvality u jiných mužů.

To vytváří jak jinak pocit nejistoty a nedostatečnosti, který zesiluje jeho žárlivost, když se objeví muži, kteří tyto tradiční mužské rysy mají.

To je důvod, proč pasivní muži mají tendenci vnímat tyto tradičně mužské projevy jako přímou hrozbu pro jejich vztah.

Muži s negativními vzory z dětství

Muži, kteří vyrůstali v prostředí, kde byly přítomny negativní vzorce, jako je například nedostatek lásky, emocionální zanedbávání, chladní a nedostupní rodiče nebo byli svědky častých konfliktů a nestability, jsou v dospělosti náchylnější k žárlivosti.

Tyto zkušenosti z dětství hluboce ovlivňují jejich schopnost navazovat a udržovat zdravé vztahy.

Na sebevědomí mají také zásadní vliv rodiče i prostředí, ve kterém muž vyrůstal.

Negativní vzory z dětství se mohou vyvinout v tzv. „naučenou bezmoc“, kde muž může cítit, že nemá kontrolu nad vztahy a situacemi, které se mu dějí.

Tento pocit bezmoci je častým spouštěčem žárlivosti, protože se snaží kontrolovat situace, aby předešel bolesti a zklamání, které zažíval v dětství nebo dřívějších vztazích.

Obvykle se k tomu ještě objevuje silně zakořeněný strach z opuštění.

Muži, kteří jako děti zažili opuštění, emocionální zanedbávání, nebo když jeden z rodičů či oba byli chladní a emocionálně nedostupní, si v pozdějším věku pravděpodobně vyvinou silnou připoutanost (závislost) a strach z toho, že je někdo, na kom jim záleží, opustí.

Tímto způsobem se vytváří závislost na partnerce a styl připoutání.

V takovém případě je muž často ve stresu nebo hůře prožívá úzkost ohledně signálů, které by mohly naznačovat, že jeho partnerka ztrácí zájem, což může vyvolat nezdravou žárlivost.

Výzkum potvrzuje, že vysoká míra vzájemné závislosti ve vztahu může zvýšit vaše riziko žárlivosti.

signaly-emocni-zavislosti-na-partnerovi-infografika

Muži se vztahovými zraněními

Kategorie mužů, kteří mají špatné zkušenosti z dřívějších vztahů, mají velice často problém s žárlivostí ve svých nových vztazích.

Tato žárlivost není jen tak obyčejný pocit, ale je spojená s minulými zkušenostmi a strachem z opětovného zranění.

Pro tyto muže je obzvlášť náročné vybudovat důvěru a otevřít se nové partnerce, protože jejich dřívější zkušenosti způsobují strach, že se historie bude opět opakovat.

Tím, že si přenáší emoční zranění a bolesti z bývalých vztahů do toho současného, často automaticky svoji partnerku podezírají.

V praxi se to projevuje tím, že jsou extrémně pozorní k jakýmkoli změnám v chování své partnerky, hledají známky nevěry nebo ztráty zájmu, což vytváří domněnky a následnou žárlivost, časté nedorozumění a konflikty.

Je důležité, aby si uvědomili, že tyto pocity jsou často odrazem jejich vlastních nezpracovaných emocí, situací a traumat z dřívějších vztahů a ne vždy odpovídají realitě.

Fyzicky neatraktivní muži

I přesto, že muži obvykle nekladou tak velký důraz na svůj vzhled jako ženy, jsou si plně vědomi toho, že by měli být pro ženy atraktivní.

Muži, kteří se nepovažují za fyzicky atraktivní, mají strach, že jejich partnerka může být přitahována jinými muži, kteří jsou na první pohled více atraktivní.

Často se mohou snažit kompenzovat své vnímané fyzické „nedostatky“ zvýšeným důrazem na jiné aspekty své osobnosti nebo vlastností, které považují za přitažlivé, jako jsou humor, inteligence, empatie, finanční stabilita nebo společenský status.

Ale i přesto často dochází k žárlivosti na jiné muže, kteří jsou na první pohled více atraktivní.

Hyperstimulovaní muži s nerealistickými očekáváními

Muži, kteří sledují porno a tráví čas na sociálních sítích, jsou náchylnější k intenzivnější žárlivosti.

Porno a některé obsahy na sociálních sítích často prezentují idealizované, nerealistické obrazy lidí, vztahů a výkonů.

Tímto způsobem dochází k porovnávání, o kterém nemusíš ani vědět. Dochází k tomu automaticky na nevědomé úrovni, aniž bys si to uvědomoval.

Mimo to porno a sociální sítě mají přímý a negativní vliv na sebevědomí.

To vše způsobuje větší predispozici k žárlivosti.

Neustálé vystavení sexualizovanému obsahu vytváří změny ve vnímání, že člověk začíná zcela běžné sociální interakce vnímat přes sexuálně zabarvený filtr – sexualizovat je.

Může se jednat o neschopnost rozlišit mezi běžným přátelským gestem a sexuálním náznakem, což může vést k nesprávným interpretacím a přehnaným reakcím.

Tento přístup může způsobit paranoidní vnímání, kde muž neustále podezírá svou partnerku z možné nevěry.

Přehnané obavy, že partnerka může být nevěrná „kdykoliv a kdekoliv“, nebo že ji každý kamarád, kolega, opravář, taxikář nebo jakýkoliv jiný muž chce hned otrtkat, jsou často způsobeny přesycením myšlenek sexuálními scénáři z porna.

Tento neustálý přísun sexuálního obsahu narušuje důvěru v realitu vztahu a podsouvá zcela nové, odlišné vnímání.

Jak se chová žárlivý muž?

Žárlivý muž se pozná podle následujícího chování:

 • Neustále chce mít dohled a kontrolu
 • Potřebuje se nadměrně ujišťovat
 • Je citlivý na změny v chování partnerky
 • Časté emocionální výbuchy
 • Obviňování
 • Manipulativní chování
 • Potřeba a pocit vlastnictví
 • Snaha izolovat partnerku
 • Kritizuje vzhled partnerky
 • Snaží se shazovat sebevědomí své partnerky
 • Má problém s minulostí partnerky a jejími bývalými partnery
 • Snižuje a kritizuje přátele nebo kolegy své partnerky
 • Násilí

Pojďme si to více do detailu rozebrat, protože většinu z těchto příznaků žárlivosti znám ze své osobní zkušenosti.

 • Neustálý dohled a kontrola: V dobách mé žárlivosti jsem ve svých vztazích vždy potřeboval mít dohled a kontrolu, kde moje partnerka je, s kým tráví čas a co dělá. Často jsem sledoval její sociální sítě, neustálé hovory, smsky, otázky, kde byla, s kým, kdy se vrátí, ať dá vědět, až přijde.
 • Nadměrné ujišťování: Vždy, když jsem se cítil nejistý ve vztahu nebo ohrožen něčím nebo někým jiným, jsem vyžadoval ujištění o lásce, přitažlivosti nebo věrnosti od své partnerky.
 • Citlivost na změny v chování: V tomto jsem byl opravdu expert. Každou změnu v náladě, výkyvy od normálního chování jsem považoval za důkaz, že se něco děje, a tudíž jsem k tomu přistupoval jako k hrozbě nebo spíše můj mozek, který jsem si tímto způsobem vytrénoval. Byl jsem extrémně citlivý na jakékoli změny v chování nebo rutině partnerky, které jsem interpretoval jako ztrátu zájmu nebo nevěru.
 • Emocionální výbuchy: To bylo v dřívějších dobách u mě časté. Projevovaly se u mě prudké emocionální výbuchy zlosti, smutku nebo frustrace v reakci na skutečné nebo domnělé signály ztráty nebo nevěry. A to i když o nic nešlo. Moje domněnky a skreslené vnímání způsobily, že jsem viděl to, co jsem vidět chtěl, a neviděl jsem situaci takovou, jaká skutečně byla.
 • Obviňování: Mimo jiné také jsem někdy méně nebo více obviňoval partnerku z flirtování nebo nevěry bez skutečných důkazů. Vždy byl pak oheň na střeše, ničilo to důvěru a vytvářelo větší emocionální odstup a způsobovalo časté hádky a konflikty.
 • Manipulativní chování: Ano, i toto byl můj případ, kdy jsem v některých případech používal manipulaci, jako je vzbuzování pocitu viny u partnerky, abych změnil její chování a já se cítil bezpečně ve vztahu. Pozor, často jsem to dělal nevědomě, to znamená, že jsem si to ani neuvědomoval, že to dělám. Byl to můj autopilot – naučený obranný mechanismus.
 • Pocit vlastnictví: V jednom z mých dřívějších vztahů to zašlo tak daleko, až jsem cítil nárok na čas, pozornost a loajalitu své partnerky, což se projevovalo pocitem vlastnictví nad mou tehdejší partnerkou. Nejhorší na tom tehdy bylo, že to bylo oboustranné a vedlo to k dalšímu kroku izolace.
 • Snaha izolovat partnerku: S mou tehdejší bývalou partnerkou jsme se oba sami izolovali od většiny svých přátel, abychom zamezili zbytečným problémům a hádkám. V horším případě to může být cílená snaha omezit sociální interakce a aktivity partnerky, aby muž „ochránil“ vztah, což může zahrnovat nesouhlas s přátelstvími nebo aktivitami, které považuji za hrozbu.

Mezi další poměrně časté znaky, jak poznat, že muž žárlí, patří:

 • Kritika vzhledu nebo zvyků partnerky: Toto chování neustálého kritizování vzhledu partnerky je častým znakem nadměrné a nezdravé žárlivosti u muže, která je spojená s nízkým sebevědomím a nejistotou. Jde o běžnou manipulativní taktiku, jak snížit sebevědomí partnerky, takže bude menší pravděpodobnost, že bude vyhledávat pozornost ostatních nebo mít důvod opustit vztah. Taková kritika je formou kontroly, která má kořeny v nejistotě, nízkém sebevědomí a samozřejmě nezdravé a chorobné žárlivosti.
 • Nepříjemné otázky o minulých vztazích: Častým znakem žárlivého muže je posedlost minulými vztahy partnerky. Neustálé vytahování, obviňování nebo ukazování na minulost partnerky může znamenat neschopnost důvěřovat a strach, že minulé vztahy mohou ohrozit současný vztah.
 • Snižování a kritizování přátel nebo kolegů partnerky: Žárlivý muž se může snažit snižovat nebo kritizovat lidi, přátele nebo kolegy v životě partnerky a naznačovat, že by mohli mít špatný vliv nebo mít postranní úmysly. Často jde o pokus podkopat další vztahy partnerky, vedený strachem ze ztráty její pozornosti nebo náklonnosti.
 • Negativní reakce na čas strávený odděleně: Známky nezdravé žárlivosti často zahrnují i nepříznivé reakce na normální odloučení, jako je trávení času s přáteli nebo individuální koníčky. Pokud se muž rozčiluje nebo mu vadí, když partnerka dělá věci nezávisle, ukazuje to na nedostatek důvěry, jeho nejistoty a nezdravou potřebu neustále trávit všechen čas a vše dělat společně. V tomto případě může jít o silný příznak závislosti na partnerce.
 • Násilí: Toto je nejextrémnější stupeň žárlivosti, který by neměl být nikdy a nikde tolerován! Může jít o různé formy násilí, jako jsou výhružky, zastrašování, fyzické násilí, psychické týrání, sexuální násilí nebo dokonce stalking. Tyto projevy mají za cíl ovládnout, poškodit nebo dokonce zcela ovlivnit chování a myšlení partnera. Výhružky mohou být verbální nebo skrze jiné komunikační kanály a často slouží jako prostředek zastrašení. Zastrašování může zahrnovat nepřiměřené tlaky, sledování, kontrolu komunikace a neustálou kritiku. Fyzické násilí je možná nejviditelnější formou, ale všechny typy násilného chování jsou stejně škodlivé a nepřijatelné. Všechny tyto aktivity jsou závažnými přestupky, které mohou vést k trvalým psychickým i fyzickým následkům pro oběť. Je důležité, aby oběti násilí vyhledaly pomoc u příslušných orgánů, jako je například policie.

To bylo několik typických příznaků mužské žárlivosti od těch méně výrazných a běžných (ale i přesto nezdravých) až po ty výraznější a nebezpečné.

Na konec bych chtěl uvést, že projevy žárlivosti se mohou lišit člověk od člověka a dokonce i u stejného člověka se mohou lišit vztah od vztahů. Vše závisí na příčinách žárlivosti, dynamice vztahu a dalších faktorech.

Co znamená, když muž žárlí?

Když muž žárlí, znamená to, že je nejistý sám sebou, má problém se svou hodnotou a nízkým sebevědomím, a proto má potřebu mít kontrolu, aby se cítil bezpečněji ve svém vztahu.

Často za tím je také strach z opuštění nebo samoty, ale rovněž nezpracované trauma nebo situace z dřívějších vztahů nebo dětství, které jsou v něm ve formě emoční bolesti zakořeněné.

To často vede k vytvoření obranných mechanismů. Tyto mechanismy slouží jako způsob, jak se chránit před další bolestí a zraněním, ale často působí kontraproduktivně, protože izolují muže od opravdové blízkosti a důvěry ve vztazích.

Zde jsou hlavní aspekty (příčiny), které jsou spojené s mužskou žárlivostí:

 • Nejistota
 • Nízké sebevědomí
 • Nevyřešené trauma a minulé zkušenosti
 • Strach z opuštění, ze samoty, ze ztráty
 • Srovnávání se
 • Nedostatek důvěry ve vztahu
 • Špatná komunikace
 • Přejaté vzorce myšlení a chování
 • Negativní přesvědčení, často genderové
 • Nerealistické očekávání
 • Obranný mechanismus
 • Povrchový vztah, který není založený na žádných hlubších hodnotách a společném budování
 • Připoutanost – závislost na partnerovi

Žárlivost není ani náhodou důkazem lásky, ale je rakovinou vztahu, která ho pomalu a nenápadně rozkládá.

Často slyšíme, že kdo nežárlí, ten nemiluje. Ve skutečnosti je to největší iluze, která vede k nezdravému vztahu a manipulaci.

Ve skutečnosti miluje jen ten, kdo nežárlí.

Člověk, který žárlí, se snaží vlastnit toho druhého člověka, což nemá s láskou nic společného.

V tomto případě jde o závislost.

Ve skutečnosti ten, kdo žárlí, tak nemiluje, ale je závislý na partnerovi.

Takový vztah nemůže být nikdy zdravý a téměř vždy vede ke konci.

Žárlivost vede vždy dříve nebo později k toxickému vztahu.

Bezpodmínečná láska je láska bez podmínek, vlastnění a dalších nároků na partnera nebo vztah.

Pokud někdo žárlí, tak má problém sám se sebou – lépe řečeno, má problém ve vztahu k sobě.

To platí stejně pro obě pohlaví.

muzska-zarlivost-projevy-infografika

Jak se zbavit žárlivosti

Pokud tě toto téma zajímá nebo máš s žárlivostí problém a narušuje tvůj život i vztah, doporučujeme ti navazující článek, jak se zbavit žárlivosti krok za krokem.

Zaměřujeme se na jednotlivé kroky, které jsou klíčové pro překonání žárlivosti jednou provždy.

Pokud chceš žárlivost řešit rovnou a chceš systém, který pomohl mě překonat chorobnou žárlivost a mnoha mým klientům, máme pro tebe řešení.

Připoj do našeho kombinovaného online kurzu zaměřeného na všechny aspekty žárlivosti, který tě provede krok za krokem celým procesem. Vše s celoživotním přístupem a celoživotními aktualizacemi.

Nebo můžeš využít mého individuálního koučinku, kde se ti budu věnovat osobně přímo na míru pro tebe a tvé potřeby.

jak-prekonat-zarlivost

Online kurz zaměřený na žárlivost

Online kurz zaměřený na všechny aspekty žárlivosti, který tě vede krok za krokem. Získej kontrolu nad svou myslí i emocemi a vybuduj si zdravé sebevědomí. Nauč se pracovat se stresem a úzkostí a vyřeš všechny příčiny, traumata, potlačené emoce a souvislosti, které ti brání žít svobodně bez žárlivosti a pocitu nejistoty. Vše s celoživotními aktualizacemi i přístupem.

Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut a kouč

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky Cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní případové studie a výzkumy z oblasti duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

6 komentáøù
 1. Martin

  Pekne zpracovanej obsah. Nasel jsem se prakticky ve vsech bodech clanku a nejhorsi na tom je, ze to nedokazu ovladat. Kdyz to na me prijde, je to, jako bych se stal posedlym. Mam strach sam ze sebe, ze to jednoho dne neukociruju a ublizim nekomu. Myslite, ze dokazete i takto tezkej pripad zvladnout, jako jsem ja? Chtel bych se naucit zvladat takoveto stavy nebo lepe se jich uplne zbavit. Narusuje mi to vztah i rodinu. Moc dekuji

  Odpovědět
  • Jiří Čapovec

   Ahoj Martine, děkuji za zpětnou vazbu. Ano, běžně pracujeme s klienty, kteří trpí žárlivostí až v chorobné míře, která zcela ovládá jejich život. Zvládnout to vyžaduje trochu více úsilí a času než u normální žárlivosti, ale je to možné a lze se té žárlivosti plně zbavit. Přestože se žárlivost může projevovat různě a u různých lidí, její základní mechanismus zůstává téměř vždy stejný. Pokud potřebuješ pomoc a chceš s tím něco udělat, kontaktuj nás a rád ti pomohu. Přeji hezký den s pozdravem Jirka 🙂

   Odpovědět
 2. Ludmila

  Parádně popsané téma, ale můj problém je v tom, že můj manžel je strašně až přehnaně žárlivý. Nedokáže si přiznat chybu a nechce se sebou nic dělat. Vše hází na mě a zakazuje mi se oblékat, jak chci, chodit s přáteli, nebo se jít jen tak pobavit. Pořád má nějaký problém a já už jsem z toho otrávená a vyčerpaná. Nemá důvod žárlit, ale i přesto si pořád něco domýšlí. Máte nějakou radu, co dělat v takovém případě? Budu vděčná za jakoukoli vaši odpověď. Děkuji s přáním hezkého dne Ludmila

  Odpovědět
  • Jiří Čapovec

   Ahoj Ludmilo, v takovém případě se obávám, že s tím nic moc dělat nemůžeš. Tlačit ho, aby s tím něco dělal, když si sám myslí, že nemá problém, nemá smysl, protože tím jen zvýšíte jeho odpor. Přiznání a uvědomění si problému je polovina úspěchu. Bez toho se bohužel nedá pokračovat v hledání řešení a dosažení skutečných změn. Nejlepší věc, kterou můžeš udělat, je mu ukázat naše články o žárlivosti, aby si je alespoň přečetl a možná ho to přiměje k zamyšlení. V opačném případě je potřeba respektovat jeho postoj. Pak je třeba zvážit, zda ti to stojí za to zůstávat v takovém vztahu, kde nejsi svobodná a jen tě to unavuje a vyčerpává. Taky bych se podívala, zda se jeho žárlivost a hlavně chování postupem času zhoršuje. Měj se hezky a přejeme hodně štěstí a úspěchů na tvé cestě.

   S pozdravem,
   Jirka a Lenka 🙂

   Odpovědět
 3. Honza

  Tvl, to na mě sedí, jak prdel na hrnec.

  Odpovědět
  • Jiří Čapovec

   Ahoj Honzo, jsem rád, že ti náš článek pomohl uvědomit si, kde je prostor pro zlepšení a nyní je na čase s tím něco udělat. Pokud bys potřeboval pomoc, neváhej se na nás obrátit a my ti rádi pomůžeme. Přejeme ti hodně štěstí a úspěchů na tvé cestě.

   S pozdravem,
   Jirka a Lenka 🙂

   Odpovědět

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares